Svenska

SFI på förmiddagen

Kvarnby folkhögskola är en liten skola där du lätt får kontakt med alla. Hos oss kan du läsa SFI (Svenska för invandrare) på förmiddagar.

Du läser svenska på vår skolenhet på Västra Hindbyvägen 14 i Malmöstadsdelen Gullvik, nära Nydala.

Hos oss blir du en del av en välkomnande folkhögskolemiljö, där te och kaffe alltid är gratis. Vi undervisar i små klasser, erbjuder extra stöd till den som behöver det, och ger tillgång till social rådgivning. Målet är att stödja dig och dina språkstudier så gott vi kan.

Du kan läsa SFI-studieväg 2 och 3 hos oss:

Studieväg 2: kurserna 2B, 2C och 2D
Studieväg 2 vänder sig sig till deltagare som har avslutat grundskolan eller gymnasiet i hemlandet.

Studieväg 3: kurserna 3C och 3D
Studieväg 3 vänder sig till deltagare som har högre utbildning från sitt hemland eller är studievana.

Läs vidare

När du är klar med SFI kan du läsa vidare hos oss. Vi erbjuder en Allmän kurs som riktar sig till personer som behöver läsa svenska intensivt för att kunna läsa vidare på Komvux eller högskolan.

Mer information om SFI i största allmänhet hittar du på Skolverkets hemsida.

Du som har rätt att läsa SFI vänder dig till vuxenutbildningen i din hemkommun. Anmälan till sfi gör du därför på ett Vägledningscentrum (VLC) eller liknande i din hemkommun. I Malmö finns VLC på Föreningsgatan 7a, nära Triangeln. Du behöver svenskt personnummer. Ta med legitimation, uppehållstillstånd eller bevis på registrerad uppehållsrätt. Meddela vid anmälan att du vill studera på Kvarnby folkhögskola.

Om du fortfarande väntar på ditt besked i asylprocessen och ditt personnummer erbjuder vi terminkurser för nybörjare i svenska språket, “Svenska från dag ett“.

Behöver du mer information? Är du intresserad av att besöka oss? Skicka ett mejl till oss.