Skolans historia

En ovanlig skola

Kvarnby är inte vilken skola som helst. Vi är mån om studerandeinflytande, om vår förankring i olika aktivistnätverk och om vår förmåga att ställa upp för varandra.

Sedan år 1991 är Kvarnby en självständig folkhögskola. Men det hela startade redan år 1987 som ”Bona folkhögskola i Malmö“. Huvudman var Bona folkhögskola i Motala som samarbetade med Föreningen Kvarnbyskolan. Det var den första folkhögskoleverksamheten som hann startas i Malmö.

De första åren

De första åren ägnade såväl lärare som kursdeltagare och många medlemmar i Vänsterpartiet Malmö åt att renovera vår gamla skolbyggnad i utkanten av Malmö. Den byggdes ut 1991 men var ändå snart för liten. 1992 öppnades därför filialen Röda huset på Industrigatan i centrala Malmö, idag vår största skolenhet och därtill en mötesplats för Malmös breda vänsterrörelse.

Till och med 1997 ägdes både Kvarnby och Bona folkhögskolor av en gemensam stiftelse. När stiftelsen försattes i konkurs bildades snabbt nya skolföreningar och skolornas vägar skildes åt. Kvarnby folkhögskola ägs idag av en ekonomisk förening med totalt 178 medlemmar. 33 av dessa är föreningar varav de flesta hör till den breda arbetarrörelsen. Bland de individuella andelsägarna finns många som jobbar eller har jobbat på skolan.

Milstolpar

  • 1987 Verksamheten startar i augusti på Kvarnbyvägen 68.
  • 1992 Skolans första filial, Röda huset, öppnas på Industrigatan 4 i Malmö.
  • 1999 startades Serieskolan i Malmö, Nordens mest framgångsrika plantskola för unga serietecknare. Efter ett antal år på Röda huset flyttade verksamheten in på Kulturhuset Mazetti.
  • Samma år lanserade vi också de första heltidskurser som riktade sig till vänsterns aktivister. Vår fackliga och politiska kursverksamhet har expanderat sedan dess och sedan år 2008 finns “Vänsterns akademi“.
  • 2008 Vänsterns akademi startar.
  • Hösten 2010 fick skolan betygsrätt i SFI och strax därpå startade vi en av landets första folkhögskolemässiga SFI-verksamheter.
  • 2011 SFI-verksamheten startas med egen betygsrätt.
  • I oktober 2013 utsattes vårt gamla skolhus på Kvarnbyvägen ut för en mordbrandsattack och totalförstördes. 
  • 2018 Röda huset stängs och skolfilialen flyttar till Västra Hindbyvägen i Malmöstadsdelen Gullvik.

Efter branden

Efter branden var det många som stötte oss på olika sätt, inte minst Vänsterpartiet, Bona folkhögskola och föreningen Emmaus Fredriksdal som bidrog med generösa summor till återuppbyggnaden av det totalförstörda huset.

Det nya skolhuset, som ersätter den lokal där allt började sensommaren 1987, invigdes i början av höstterminen 2015.