Skolans historia

En ovanlig skola

Kvarnby är inte vilken skola som helst. Vi är måna om studerandeinflytande och om vår förmåga att ställa upp för varandra.

Skolans historia startade höstterminen 1987 när ”Bona folkhögskola i Malmö” påbörjade sin verksamhet på Kvarnbyvägen 68. Huvudman var då Bona folkhögskola i Motala som samarbetade med ideella Föreningen Kvarnbyskolan. Det var den första folkhögskoleverksamheten som hann startas i Malmö.

Hösten 1991 hade filialen vuxit till sig så pass att Kvarnby folkhögskola kunde bli självständig.

De första åren

I början kombinerades undervisningen med renoveringsarbete – skolan var inhyst i en gammal folkskolbyggnad i utkanten av Malmö. Med hjälp av många frivilliginsatser växte vår skola så småningom. Våra lokaler byggdes ut under åren 1991-1993, men var ändå snart för små. 1992 öppnades därför vår första filial i centrala Malmö. ”Röda huset” på Industrigatan blev snart också en mötesplats för Malmös föreningsliv.

Fram till hösten 1997 ägdes Kvarnby folkhögskola precis som moderskolan Bona av en stiftelse. När stiftelsen gick i konkurs bildades snabbt nya skolföreningar och skolornas vägar skildes åt.

Kvarnby folkhögskola ägs sedan dess av en ekonomisk förening med för närvarande över 180 medlemmar. 35 av dessa är föreningar, varav de flesta hör till en bred arbetarrörelse. Bland de individuella andelsägarna finns många som har jobbat eller studerat på skolan.

Nägra milstolpar

 • 1987 Verksamheten startar i augusti på Kvarnbyvägen 68.
 • 1991 Kvarnby folkhögskola får eget statsbidrag.
 • 1992 Röda huset öppnas på Industrigatan 4 i Malmö.
 • 1999 Serieskolan startas. 
 • 2010 Skolan öppnar en filial på Kulturhuset Mazetti.
 • 2011 SFI-verksamheten startas med egen betygsrätt.
 • 2013 En mordbrandsattack förstör vårt gamla skolhus.
 • 2015 Vårt nya skolhus invigs i början av höstterminen.
 • 2018 Röda huset stängs och verksamheten flyttar tillfälligt till Västra Hindbyvägen nära Malmöstadsdelen Nydala.
 • 2018 Skrivarskolan i Malmö startas. 
 • 2021 Vi flyttar till ABA-huset på Scheelegatan.