Skolans historia

En ovanlig skola

Kvarnby är inte vilken skola som helst. Vi är mån om vår förankring i en bred vänsterrörelse, om studerandeinflytande och om vår förmåga att ställa upp för varandra.

Sedan år 1991 är Kvarnby en självständig folkhögskola. Men vår historia startar höstterminen 1987 när ”Bona folkhögskola i Malmö” påbörjade sin verksamhet. Huvudman var Bona folkhögskola i Motala som samarbetade med Föreningen Kvarnbyskolan. Det var den första folkhögskoleverksamheten som hann startas i Malmö.

De första åren

De första åren ägnades åt att renovera en gammal folkskolbyggnad i utkanten av Malmö. Detta lyckades vi göra med många frivilliginsatser och finska “beredskapsarbetare”. Skolan byggdes ut 1991, men var ändå snart för liten. 1992 öppnades därför en filial på Industrigatan i centrala Malmö. “Röda huset” blev snart en mötesplats för Malmös breda vänsterrörelse.

Fram till hösten 1997 ägdes Kvarnby folkhögskola precis som moderskolan Bona av en stiftelse. När stiftelsen försattes i konkurs bildades snabbt nya skolföreningar och skolornas vägar skildes åt. Kvarnby folkhögskola ägs sedan dess av en ekonomisk förening med för närvarande 178 medlemmar. 35 av dessa är föreningar, varav de flesta hör till en bred arbetarrörelse. Bland de individuella andelsägarna finns många som jobbar eller har jobbat på skolan.

Milstolpar

  • 1987 Verksamheten startar i augusti på Kvarnbyvägen 68.
  • 1992 Skolans första filial, Röda huset, öppnas på Industrigatan 4 i Malmö.
  • 1999 startar Serieskolan i Malmö, Nordens mest framgångsrika plantskola för unga serietecknare. Efter ett antal år på Röda huset flyttar verksamheten hösten 2010 till Kulturhuset Mazetti.
  • 1999 “Förändra världen!” och “Den globala utmaningen” blir skolans första långa kurserna som riktar sig till politiska aktivister. Sommaren 2000 kommer “Vänsterns sommarakademi” till. Det blir upptakten för en egen verksamhetsgren som så småningom får namnet Vänsterns akademi.
  • 2011 SFI-verksamheten startas med egen betygsrätt. 
  • 2013 utsätts vårt gamla skolhus på Kvarnbyvägen för en mordbrandsattack och totalförstörs. Efter branden var det många som stötte oss på olika sätt, inte minst Vänsterpartiet, Bona folkhögskola och föreningen Emmaus Fredriksdal som bidrog med generösa summor till återuppbyggnaden av det totalförstörda huset.
  • 2015 invigs vårt nya skolhus på samma adress. Våra lokaler är nu större och finare än någonsin.
  • 2018 Röda huset stängs och skolfilialen flyttar till Västra Hindbyvägen 14 i Malmöstadsdelen Gullvik.