Skolans historia

En ovanlig skola

Kvarnby är inte vilken skola som helst. Vi är mån om vår förankring i en bred vänsterrörelse, om studerandeinflytande och om vår förmåga att ställa upp för varandra.

Sedan år 1991 är Kvarnby en självständig folkhögskola. Men vår historia startar höstterminen 1987 när ”Bona folkhögskola i Malmö” påbörjade sin verksamhet. Huvudman var då Bona folkhögskola i Motala som samarbetade med Föreningen Kvarnbyskolan. Det var den första folkhögskoleverksamheten som hann startas i Malmö.

De första åren

I början kombinerades undervisningen med renoveringsarbete – skolan var inhyst i en gammal folkskolbyggnad i utkanten av Malmö. Med hjälp av många frivilliginsatser kunde skolan så småningom växa. Våra lokaler byggdes ut under åren 1991-1993, men var ändå snart för små. 1992 öppnades därför en filial på Industrigatan i centrala Malmö. “Röda huset” blev snart också en mötesplats för Malmös breda vänsterrörelse.

Fram till hösten 1997 ägdes Kvarnby folkhögskola precis som moderskolan Bona av en stiftelse. När stiftelsen gick i konkurs bildades snabbt nya skolföreningar och skolornas vägar skildes åt. Kvarnby folkhögskola ägs sedan dess av en ekonomisk förening med för närvarande över 180 medlemmar. 35 av dessa är föreningar, varav de flesta hör till en bred arbetarrörelse. Bland de individuella andelsägarna finns många som jobbar eller har jobbat på skolan.

Nägra milstolpar

  • 1987 Verksamheten startar i augusti på Kvarnbyvägen 68.
  • 1992 Röda huset öppnas på Industrigatan 4 i Malmö.
  • 1999 Serieskolan startas. 
  • 2008 Vänsterns akademi tar upp verksamheten.
  • 2010 Serieskolan flyttar in på Kulturhuset Mazetti.
  • 2011 SFI-verksamheten startas med egen betygsrätt.
  • 2013 I oktober förstörs vårt gamla skolhus på Kvarnbyvägen efter en mordbrandsattack. Efter branden var det många som stötte oss på olika sätt, inte minst Vänsterpartiet, Bona folkhögskola och föreningen Emmaus Fredriksdal som bidrog med generösa summor till återuppbyggnaden av det totalförstörda huset. Det nya skolhuset, som ersätter den lokal där allt började sensommaren 1987, invigdes i början av höstterminen 2015.
  • 2018 Röda huset stängs och verksamheten flyttar till Västra Hindbyvägen i Malmöstadsdelen Gullvik.
  • 2018 Skrivarskolan i Malmö födds när en av Sveriges mest etablerade skrivarlinjer läggs ner av en annan folkhögskola, belägen i en mindre skånsk kommun. Lärarna och deltagarna får en ny hemvist hos oss.