Svenska

SFI

Kvarnby folkhögskola har egen betygsrätt i SFI.
Vi erbjuder i första hand SFI på förmiddagar, 15 klocktimmar per vecka.
Undervisningen fokuserar på kommunikativ svenska och sker på plats i våra lokaler på Scheelegatan 7 i Malmö.

Svenska för utländska studerande/Svenska från dag ett

Även om du saknar ett personnummer kan du ändå studera hos oss. Vi erbjuder kurser i svenska åt alla. Våra kurser i svenska är intensiva och följer samma schema och kursplan som SFI-undervisningen.

Kostnader och studieekonomi

Att läsa de här kurserna är gratis. Kurslitteraturen tillhandahålls av skolan.

Om du studerar SFI eller någon liknande kurs kan du tyvärr inte få studiemedel från CSN. Som asylsökande kan du få reseersättning från Migrationsverket. Vi hjälper dig med din ansökan.

Grundläggande svenska

Om du är klar med SFI eller motsvarande kan du läsa svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Vi kombinerar dina studier med yrkesprofilerna vård/omsorg eller barn/fritidsprofil. Målet är att du ska förberedas väl inför vidare studier på ett yrkesprogram. 

Svenska på för utländska akademiker

Du som har en akademisk bakgrund och är klar med SFI 3D kan studera vår kurs i svenska för utländska utländska akademiker. Kursen ska ge dig gymnasiebehörighet i svenska som andra språk. Kursen är intensiv och är ett snabbspår för dig som är studievan.