Svenska

SFI

Att läsa SFI på Kvarnby folkhögskola är ett bra alternativ till Komvux.
Du läser i en välkomnande skolmiljö med stora stödmöjligheter. 
Vi erbjuder SFI på förmiddagar, 15 klocktimmar per vecka. Det finns också möjlighet till intensiva studier upp till 23 klocktimmar/vecka. 
Undervisningen fokuserar på kommunikativ svenska och sker på plats i våra lokaler på Scheelegatan 7 i Malmö.

Svenska för dig utan personnummer

Även om du saknar ett personnummer kan du ändå studera hos oss. Vi erbjuder kurser i svenska åt alla. Våra kurser i svenska är intensiva och följer samma schema och kursplan som SFI-undervisningen.

Kostnader och studieekonomi

Att läsa de här kurserna är gratis. Kurslitteraturen tillhandahålls av skolan.

Om du studerar SFI eller någon liknande kurs kan du tyvärr inte få studiemedel från CSN. Som asylsökande kan du få reseersättning från Migrationsverket. 

Om du är klar med SFI-kurs D kan du läsa svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Du kan kombinera studierna i svenska med grundläggande samhällskunskap. Vårt mål är att förbereda dig väl för vidare studier på gymnasial nivå. Kursen berättigar till studiemedel från CSN. 

Du som har en akademisk bakgrund och är klar med SFI 3D kan studera vår kurs i svenska för utländska utländska akademiker. Kursen ska ge dig behörighet i svenska som andra språk på såväl grundläggande som gymnasial nivå. Kursen är intensiv och är ett snabbspår för dig som är studievan. Du kan få studiemedel för dina studier.