Allmän Kurs

Bli klar med skolan

Behöver du komplettera dina grundskole- eller gymnasiebetyg? Glöm då Komvux och läs en Allmän kurs hos oss.

Om du vill få behörighet att studera vidare på yrkeshögskola eller högskola kan du välja att läsa en Allmän kurs hos oss.  Vi är en folkhögskola, det vill säga en skolform som finns till för att kunna anpassa studierna till varje studerandes behov.

Vi har långt större möjligheter och friheter än andra vuxenutbildare när det gäller att se till att du ska lyckas med dina studier. Hur länge du behöver läsa på vår Allmänna linje beror på dina förkunskaper och dina mål med studierna.

Nyfiken på mer information om Allmänna kurser? Läs gärna på.

Om det hela låter intressant så kan vi berätta att Kvarnby folkhögskola inte är vilken folkhögskola som helst. Vi är en skola med viljan att förändra världen för att göra den bättre. Att studera hos oss innebär att du kan bidra till undervisningen med dina erfarenheter och dina intressen, om du vill. Vår förhoppning är att vi kan väcka din studiemotivation och ditt engagemang.

Vi försöker anpassa dina studier hos oss så långt det går till dina förkunskaper. För detta ändamål finns bland annat möjlighet att läsa en orienterande allmän kurs under en tidsperiod, och utifrån dina behov och din studieframgång.

Det finns visserligen ett antal obligatoriska moment som krävs för att du ska kunna uppnå formell behörighet i något enskilt ämne, men som folkhögskola har vi stora möjligheter att utforma våra Allmänna kurser utifrån det som du och dina kurskamrater behöver och önskar.

Som studerande hos oss får löpande information om utvecklingen av dina kunskaper och färdigheter, och vi berättar hur vi tycker att du lyckas med dina studiemål.

En unik studiemiljö

På Allmänna linjen blir du del av en studiemiljö som bygger på förtroende och stöd. Vi ska se till att du lyckas med dina studier – det medför krav, men också empati och förståelse. Du ska kunna få den studiero och den studieteknik som krävs för att få de behörigheter som du behöver för vidare studier på någon eftergymnasial yrkesutbildning eller på högskolan.

Vår allmänna linje består dock inte bara av studier i enskilda ämnen, utan vi håller ihop det hela genom att jobba för att förmedla så kallad allmän bildning, dvs kunskaper om den tid vi lever i och om vårt kulturella arv. Våra allmänna kurser ges alltid på heltid – det är inte möjligt att bara läsa enstaka ämnen på deltid hos oss. 

Om du har ett annat modersmål än svenska ska du kunna fokusera på utvecklingen av dina färdigheter i svenska som andraspråk.

Hur länge du behöver studera hos oss för att nå de behörigheter du önskar beror på den nivå du börjar läsa, dina förkunskaper och din kunskapsprogression. 

Vår allmänna linje finns på Kvarnbyvägen 68 och består av följande kurser: 

  • Grundläggande allmän kurs för invandrare
    Kursen ges på grundläggande nivå och du kan börja läsa den om du är klar med studier i grundläggande svenska som andraspråk som motvarar minst kurs 2 på Komvux. Vi har flera nivågrupperade klasser, målet är att du ska bli klar med grundskolan utifrån dina förutsättningar och behov. Läs mer om kursen här.

  • Baskurs
    Kursen motsvarar första och andra året på gymnasiet. Vi fokuserar på studieteknik och de obligatoriska skolämnena. Du ska vara klar med den svenska grundskolan. I undantagsfall kan vi anta personer som saknar enstaka behörigheter från grundskolans årskurs 9. Du varierar kärnämnen med andra ämnen och tillvalsmoment.

  • Högskoleförberedande år
    Denna kurs motsvarar gymnasiets sista år och ska förbereda dig väl på högskolestudier. Studieteknik, källkritik och akademiskt skrivande hamnar i fokus.

Antagning

Du som söker till vår Allmänna linje måste komplettera din webbansökan med dina betyg från tidigare studier (SFI, grundskola, gymnasium beroende av vilken kurs du vill läsa). 

Alla som söker till våra Allmänna kurser kallas till ett antagningssamtal.

Under antagningssamtalet går vi genom dina tidiga betyg och pratar om vad som krävs av dig för att bli klar med dina studier hos oss. Men mest av allt vill vi gärna träffa dig för att prata med dig om dina planer och din motivation. Du får tillfälle att träffa oss och kan ställa frågor om skolan och din utbildning. Bor du utanför Malmö kan vi telefonintervjua dig.

Om du söker till vår Grundläggande kurs för invandrare ska du dessutom skriva ett diagnostest i svenska, så att vi kan nivågruppera dig. (Det är möjligt att skriva testet efter att du har påbörjat dina studier. Glöm dock inte att du måste kunna dokumentera tidigare studier i svenska för att få en plats på kursen.)

Kostnader och studieekonomi

Vi tar ut en material- och programavgift på 500 kr/läsår som finansierar en del studiematerial, ger dig rätt att använda skolans kopiatorer och gör att vi inte behöver ta ut särskilda avgifter till gemensamma utflykter etc. Vi ger inte dispens för den här avgiften, men du kan gärna diskutera en betalningsplan med oss.

OBS! Notera gärna att Kvarnby folkhögskola inte har något internat. Skolan har heller inte några studentlägenheter.

Våra allmänna kurser berättigar till studiemedel – motsvarande den nivå du studerar på, dvs. antingen för studier på grundläggande eller på gymnasial nivå.

Om du undrar över något är du välkommen att höra av dig till oss.