Allmän Kurs

Bli klar med skolan

Har du aldrig läst på gymnasienivå? Eller behöver du komplettera dina gymnasiebetyg? 

Om du vill få behörighet att studera vidare på yrkeshögskola eller högskola kan du välja att läsa en Allmän kurs hos oss. 

Vi är en folkhögskola. Som folkhögskola är vi ett alternativ till Komvux. Vi har långt större möjligheter och friheter än andra vuxenutbildare när det gäller att se till att du ska lyckas med dina studier. 

Att studera hos oss innebär att du kan bidra till undervisningen med dina erfarenheter och dina intressen, om du vill. Vår förhoppning är att vi kan väcka din studiemotivation och ditt engagemang.

Vi försöker anpassa dina studier hos oss så långt det går till dina förkunskaper. Det finns ett antal obligatoriska moment som krävs för att du ska kunna uppnå formell behörighet i något enskilt ämne. Hur länge du behöver läsa hos oss för att få dina behörigheter beror på dina förkunskaper och dina studieresultat. 

En unik studiemiljö

På Allmänna linjen blir du del av en studiemiljö som bygger på förtroende och stöd. Du läser i en fin och lugn skolmiljö.

Vårt jobb är att se till att du lyckas med dina studier – det medför krav, men också empati och förståelse. Du ska kunna få den studiero och den studieteknik som krävs för att få de behörigheter som du behöver fö att bli klar med skolan.

Vår allmänna linje består inte bara av studier i enskilda ämnen, utan vi håller ihop det hela genom att jobba för att förmedla så kallad allmän bildning, dvs kunskaper om den tid vi lever i och om vårt kulturella arv.

Våra allmänna kurser ges alltid på heltid – det är inte möjligt att bara läsa enstaka ämnen eller på deltid hos oss. 

Om du har ett annat modersmål än svenska ska du kunna fokusera på utvecklingen av dina färdigheter i svenska som andraspråk.

Vår allmänna linje består av följande kurser: 

  • Baskurs
    Kursen motsvarar första och andra året på gymnasiet. Vi fokuserar på studieteknik och de obligatoriska skolämnena. Du ska vara klar med den svenska grundskolan. Du läser ett brett ämnesprogram som varvar kärnämnen med fördjupnings- och tillvalsmoment.
    Även du som har underkända ämnen från grundskolans årskurs 9 kan antas. Vi avgör från fall till fall om du kan få dispens. 

  • Högskoleförberedande året
    Denna kurs motsvarar gymnasiets sista år och ska förbereda dig väl för framtida högskolestudier. Studieteknik, källkritik och akademiskt skrivande står i fokus. Dessutom ska du få de behörigheter som behövs för att få grundläggande högskolebehörighet

 

 

Antagning

Du som söker till vår Allmänna linje måste komplettera din webbansökan med dina betyg från tidigare studier (SFI, grundskola, gymnasium). 

Om du saknar fullständiga betyg från grundskolan kan vi göra en bedömning om du kan antas till vår Baskurs och utifrån en individuell studieplan bli klar med grundskolan hos oss. En förutsättning för detta är att du skickar med dina svenska grundskolebetyg när du söker en plats.

Kostnader och studieekonomi

Vi tar ut en material- och programavgift på 500 kr/läsår som finansierar en del studiematerial, ger dig rätt att använda skolans kopiatorer och gör att vi inte behöver ta ut särskilda avgifter till gemensamma utflykter etc. Vi ger inte dispens för den här avgiften, men du kan gärna diskutera en betalningsplan med oss.

OBS! Notera gärna att Kvarnby folkhögskola inte har något internat. Skolan har heller inte några studentlägenheter.

Våra allmänna kurser berättigar till studiemedel – motsvarande den nivå du studerar på, dvs. antingen för studier på grundläggande eller på gymnasial nivå.

Om du undrar över något är du välkommen att höra av dig till oss.