Läsårstider

Allmän linje/Kurs för utländska akademiker

Höstterminen 2019: 19 augusti – 20 december 2019

Vårterminen 2020: 7  januari – 05 juni 2020

Höstterminen 2020: 17 augusti – 18 december 2020

Serieskolan/Skrivarskolan

Höstterminen 2019: 19 augusti – 20 december 2019

Vårterminen 2020: 7  januari – 05 juni 2020

Höstterminen 2020: 17 augusti – 18 december 2020

Spanska

Höstterminen 2019: 12 augusti – 20 december 2019

Vårterminen 2020: 13  januari – 05 juni 2020

Höstterminen 2020: 10 augusti – 18 december 2020

Vänsterns akademi

Distanskurser

Höstterminen 2019: 9 september – 20 december 2019

Vårterminen 2020: 3 februari – 29 maj 2020

Höstterminen 2020: 7 september – 18 december 2020

Vänsterns sommarakademi

Sommarkurs 2020: 15 juni – 31 juli 2020