Läsårstider

Allmänna kurser, Svenska för utländska akademiker,
Yrkeskurser, Skrivarskolan, Serieskolan

Höstterminen 2022: 22 augusti – 23 december 2022
Vårterminen 2023:   9 januari – 9 juni 2023
Höstterminen 2023: 21 augusti – 22 december 2022

Uppdragskurser

Våra uppdragskurser ger vi året runt med löpande antagning. 
Det här gäller SFI, Svenska från dag ett, studiemotiverande kurser, etableringskurser m. fl.

Spanska

Tills vidare är vår verksamhet i Cienfuegos vilande. 

 

Distanskurser

Vårterminen 2023: 6 februari – 2 juni 2023
Höstterminen 2023: 4 september – 22 december 2023
OBS! Avvikelser kan förekomma.