Läsårstider

Allmän linje

Vårterminen 2018: 08 januari – 08 juni 2018

Höstterminen 2018: 20 augusti – 21 december 2018

Vårterminen 2019: 7  januari – 07 juni 2019

Serieskolan/Skrivarskolan/Mangaskolan

Vårterminen 2018: 08 januari – 08 juni 2018

Höstterminen 2018: 20 augusti – 21 december 2018

Vårterminen 2019: 7 januari – 07 juni 2019

Spanska

Höstterminen 2018: 13 augusti – 21 december 2018

Vårterminen 2019: 14 januari – 07 juni 2019

Vänsterns akademi på distans

Höstterminen 2018: 17  september – 28 december 2018

Vårterminen 2019: 18 februari – 07 juni 2019