Läsårstider

Allmänna kurser, Svenska för utländska akademiker, Yrkeskurser, Skrivarskolan, Serieskolan

Vårterminen 2022: 10 januari – 10 juni 2022

Höstterminen 2022: 22 augusti – 23 december 2022

Spanska

Vårterminen 2022: inställd

Höstterminen 2022: information kommer i maj 2022

Vänsterns akademi

Distanskurser

Vårterminen 2022: 7 februari – 27 maj 2022

Höstterminen 2022: 5 september – 23 december 2022

Sommarkurser 2022

Information kommer i mars 2022