Läsårstider

Allmän kurs, Svenska för utländska akademiker, Yrkesförberedande basår, Skrivarskolan, Serieskolan

Vårterminen 2024:   8 januari – 7 juni 2024
Höstterminen 2024: 19 augusti – 20 december 2024
Vårterminen 2025: 7 januari – 5 juni 2025

Distanskurser

Vårterminen 2024: 8 januari – 28 juni, med varierande modultider.
Höstterminen 2024: 2 september 2024 –  10 januari 2025, med varierande modultider.