Läsårstider

Allmän linje/Kurs för utländska akademiker/Yrkeskurser

Vårterminen 2020: 7  januari – 05 juni 2020

Höstterminen 2020: 17 augusti – 18 december 2020

Vårterminen 2021: 11 januari – 11 juni 2021

Serieskolan/Skrivarskolan

Vårterminen 2020: 7  januari – 05 juni 2020

Höstterminen 2020: 17 augusti – 18 december 2020

Vårterminen 2021: 11 januari – 11 juni 2021

Spanska

Vårterminen 2020: 13  januari – 05 juni 2020

Höstterminen 2020: ingen kurs

Vårterminen 2021: 18 januari – 4 juni 2021 (OBS! preliminär tid!)

Vänsterns akademi

Distanskurser

Vårterminen 2020: 3 februari – 29 maj 2020

Höstterminen 2020: 17 augusti – 18 december 2020

Vårterminen 2021: 11 januari – 11 juni 2021

Vänsterns sommarakademi

Sommarkurs 2020: 8 juni – 24 juli 2020

Sommarkurs 2021:  7 juni – 23 juli 2021 (preliminär tid).