Läsårstider

Allmän linje/Kurs för utländska akademiker

Vårterminen 2020: 7  januari – 05 juni 2020

Höstterminen 2020: 17 augusti – 18 december 2020

Serieskolan/Skrivarskolan

Vårterminen 2020: 7  januari – 05 juni 2020

Höstterminen 2020: 17 augusti – 18 december 2020

Spanska

Vårterminen 2020: 13  januari – 05 juni 2020

Höstterminen 2020: 10 augusti – 18 december 2020

Vänsterns akademi

Distanskurser

Vårterminen 2020: 3 februari – 29 maj 2020

Höstterminen 2020: 7 september – 18 december 2020

Vänsterns sommarakademi

Sommarkurs 2020: 8 juni – 24 juli 2020