Läsårstider

Allmän kurs, Svenska för utländska akademiker, Yrkesförberedande basår, Skrivarskolan, Serieskolan

Höstterminen 2023: 21 augusti – 22 december 2023
Vårterminen 2024:   8 januari – 7 juni 2024

Distanskurser

Höstterminen 2023: 4 september – 5 januari 2024
Vårterminen 2024: 5 februari – 31 maj 2024