Läsårstider

Läsårskurser
(Allmänna kurser, Svenska för utländska akademiker, yrkeskurser, Skrivarskolan, Serieskolan)

Vårterminen 2021: 11 januari – 11 juni 2021

Höstterminen 2021: 23 augusti – 22 december 2021

Vårterminen 2022: 10 januari – 10 juni 2022

Spanska

Vårterminen 2021: inställd på grund av pandemin.

Höstterminen 2021: inställd på grund av pandemin.

Vårterminen 2022: vänta på information.

Vänsterns akademi

Distanskurser

Höstterminen 2021: 30 augusti – 17 december 2021
Vårterminen 2022: 7 februari – 27 maj 2022