Arbetsförmedlingen

Etableringskurser

Etableringskurs på folkhögskola är en sex månader lång utbildning för nyanlända som inkluderar svenska, samhällsorientering och arbetsmarknadsinformation.

Vi vill stärka deltagarnas möjligheter att få ett arbete genom intensiva studier i kommunikativ svenska och vägledning. Vi undervisar svenska differentierat, utifrån alla deltagares språkliga förkunskaper och progression.

Kvarnby folkhögskola har egen betygsrätt i SFI och vi undervisar även inom våra etableringskurser utifrån SFI-kursplanerna. Målet är att avsevärt förkorta SFI-tiden för kursdeltagarna.

Efter en gemensam introduktionsperiod erbjuder vi ett snabbspår för deltagare med akademisk bakgrund och en inriktning mot yrkessvenska i olika branscher. På så sätt vill vi förbereda våra deltagare för vidare studier efter sin etableringskurstid. 

För alla deltagare finns möjlighet att fortsätta studera på skolan efter avslutad etableringskurs. Kvarnby folkhögskola erbjuder SFI och andra sammanhållna utbildningar på olika nivåer. 

 

Studiemotiverande kurser

Folkhögskolan är en självständig och unik skolform för vuxna som kan få dig att hitta lusten att börja studera, eller att återuppta studier som du tidigare har avbrutit. Folkhögskolans pedagogik kännetecknas av aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i grupp.

Kvarnby folkhögskola erbjuder studiemotiverande folkhögskolekurser för deltagare som känner behov av stöd och vägledning inför ett yrkesval. 

Under kurstiden kommer alla deltagare kunna testa utbildningsformen folkhögskola. Vi erbjuder flera olika profiler i sammanhanget.

Profil 1: Motivation och studieteknik

Vi fokuserar på studieteknik, intensiv handledning och fördjupning i de skolämnen som du som deltagare behöver för att komplettera dina skolbetyg. Den här profilen är öppen för dig som har gått i svensk skola. Målsättningen är att sänka tröskeln till vidare utbildningar. 

Profil 2: Intensiv svenska

Vi fokuserar främst på träningen av din språkförmåga. Om du skulle behöva det finns möjlighet att läsa intensiv svenska och ta ut ett SFI-betyg. Annars så studerar du svenska på grundläggande eller gymnasial nivå. Kursen inkluderar också arbetsmarknadsinformation och studie- och yrkesvägledning.

Profil 3: Individuell studieväg

Vi kan också erbjuda en helt individualiserad studiegång för dig som redan är klar med gymnasiet. Vi lägger då upp en studieplan som ska avspegla dina intressen och hjälpa dig att lyckas med framtida studier. 

Antagning

Vi antar nya deltagare löpande för kursstart på måndagar.

Men egentligen är det inte vi själva som antar till kursen, utan Arbetsförmedlingen. Prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen om du är intresserad av att läsa hos oss. 

Om du ska läsa hos oss kontaktar vi dig och tar fram din studieplan. Introduktion och kartläggning sker på Scheelegatan 7 i Malmö. 

Kostnader och studiefinansiering

Uppdragskurser berättigar inte till studiemedel, men under din studietid kan du ha rätt till aktivitetsstöd eller annan ersättning genom Arbetsförmedlingen. Prata med din handläggare om detta.

Undervisning och program på skolan är gratis. Du får ditt studiematerial av skolan och kan låna en bärbar dator. Om du läser en studiemotiverande kurs kan du få ersättning för dina resor med kollektivtrafiken till skolan. 

Om du undrar över något är du välkommen att höra av dig till oss.