SFI

Kommunikativ svenska

Kvarnby folkhögskola är en liten skola där du lätt får kontakt med alla som jobbar eller studerar här.

SFI läser du på plats i våra lokaler på Scheelegatan 7 i Malmö. 

De flesta av våra kurser ges med 15 timmar i veckan, på förmiddagar. Du läser i små klasser och vi anpassar utbildningen till dina förkunskaper och dina behov. Om du har stödbehov eller om du vill läsa mer intensivt erbjuds eftermiddagsstudier. 

Inom SFI kan du läsa olika studievägar och kurser. Du kan läsa följande SFI-kurser hos oss:

Studieväg 2 – 15 klocktimmar
Studieväg 2 vänder sig sig till dig som har läst grundskola eller har en oavslutad gymnasieutbildning. Du läser svenska på plats i skolan, sammanlagt 15 timmar i veckan, på förmiddagar. 

Studieväg 2 – särskild anpassning
Om du har särskilda behov eller har problem att regelbundet delta i undervsining erbjuder vi SFI i en mindre intensiv takt. Du läser svenska på plats i skolan, i en liten grupp, sammanlagt 8 timmar i veckan, på eftermiddagar. 

Studieväg 3 – 15 klocktimmar
Studieväg 3 är för dig som har tagit studentexamen och som har  god studievana och förmåga att arbeta självständigt. Du läser svenska på plats i skolan, sammanlagt 15 timmar i veckan, på förmiddagar. 

Studieväg 3 – intensivt
Samma kurs som ovan, fast med undervisning på för- och eftermiddagar, sammanlagt 23 timmar per vecka. 

Antagning

Du som kan delta i undervisnig på plats i våra lokaler i Malmö kan få en studieplats hos oss. Vi kallar alla sökande till ett antagningssamtal. Vi kommer att kartlägga din studiebakgrund och pratar om din studieplan.  

Kostnader och studieekonomi

Att läsa SFI är gratis. Det är din hemkommun som betalar för din studieplats. Kurslitteraturen tillhandahålls av skolan.

SFI berättigar tyvärr inte till studiemedel från CSN. 

Efter SFI

Efter SFI kan du läsa vidare hos oss: 
Läs grundläggande svenska och kombinera detta med samhällskunskap. 
Om du har en akademisk bakgrund kan du studera vårt snabbspår Svenska för utländska akademiker för att behörighet upp till SVA 3.