Allmän kurs – Högskoleförberedande året

Högskoleförberedande

Om du har läst vår baskurs eller minst två år på gymnasial nivå tidigare kan du läsa vår högskoleförberedande årskurs. Kursen kan också vara ett alternativ för dig som är klar med gymnasiestudierna och redan behörig till högskolan, men som känner att du vill ha ett extra år för att förbättra dina möjligheter att klara av högskolestudier.

Vi kommer att jobba mycket med studiemotivation och studieteknik och vill introducera dig i högskolans sätt att arbeta. Kursen ska rusta dig väl för fortsatta teoretiska studier på högskolenivå. I fokus finns därför träning av akademiskt skrivande och analys av texter, både vetenskapliga och skönlitterära. Vi arbetar också med förbättra din källkritiska förmåga. Studierna förutsätter att du redan har ett utvecklat skriftspråk och en god läsförståelse.

Du kan ytterligare öka dina chanser att komma in på en högskoleutbildning genom att göra högskoleprovet. Vi kommer därför att träna delar av högskoleprovet, framför allt matematik samt ordkunskap och läsförståelse i svenska och engelska. 

När du är klar med kursen ska du vara behörig till utbildningar på högskola och universitet och detta kräver ett antal behörigheter:  Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 1,2 och 3; Engelska 5 och 6, Matematik 1a, b eller c, Historia 1a1, Naturkunskap 1a1, Religionskunskap 1 och Samhällskunskap1a1.

Antagning

För att bli antagen till vår högskoleförberedande kurs måste du ha motsvarande 1600 godkända gymnasiepoäng. Inom ramen för dessa poäng måste du vara klar med några viktiga ämnesbehörigheter: svenska 1 och 2 (eller svenska som andra språk 1och 2), engelska 5, matematik 1b, samhällskunskap 1a1 och 1a2, Historia 1a1, Religionskunskap 1 och Naturkunskap 1a1.

Små avvikelser från dessa krav kan förekomma och diskuteras i antagningsprocessen.

Din ansökan ska kompletteras med kopior på betyg och intyg från dina tidigare studier. 

Kom ihåg att du måste även uppfylla tidsomfattningskravet dvs du måste ha läst tre år på gymnasienivå varav ett hos oss för att kunna ta ut din högskolebehörighet. 

 

Kostnader och studiefinansiering

Vi tar ut en material- och programavgift på 250 kr/termin som finansierar en del studiematerial, ger dig rätt att använda skolans kopiatorer och gör att vi inte behöver ta ut särskilda avgifter till gemensamma utflykter etc. Avgiften ska betalas av alla som läser på Kvarnby folkhögskola.

Kursen berättigar till studiemedel för studier på gymnasial nivå.

Om du undrar över något är du välkommen att höra av dig till oss. Ring, skriv, mejla eller kom helt enkelt förbi och se för dig själv.