Allmän kurs – Baskursen

Bli klar med skolan

Vår allmänna linje börjar med baskursen.

Studierna på baskursen ska leda till gymnasiekompetens och yrkesexamen. Det betyder att du blir behörig till yrkesutbildningar på Yrkeshögskolan.

Baskursen är kärnan i vår Allmänna linje och du ska kunna läsa i en studiemiljö som bygger på förtroende och stöd. Vi ska se till att du lyckas med dina studier och du ska få de behörigheter som du behöver för vidare studier.

Vi arbetar mycket med att ge dig en grundläggande studieteknik och att utveckla ditt skriftspråk. Även läsförståelse är viktig för fungerande studier så därför satsar vi mycket på läsning av skönlitteratur. Vi läser tillsammans och vi diskuterar tillsammans. På det sättet hoppas vi väcka ditt intresse för läsning.

Hos oss läser du inte enstaka kurser i olika ämnen, som på komvux, utan ett program. De ämnesbehörigheter du läser inom Baskursen är Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, Engelska 5, Matematik 1a, b eller c, Historia 1a1, Naturkunskap 1a1, Religionskunskap 1 och Samhällskunskap1a1.

Det är dessa behörigheter du behöver för att kunna ta ut din yrkesexamen. 

 

Vill du läsa på högskola?

Om du är intresserad av att få en högskoleförberedande examen behöver du gå ett år till efter Baskursen och läsa vår högskoleförberedande kurs. Vad som krävs för att bli antagen till den kan du läsa här

Antagning

För att bli antagen till studierna på baskursen måste du vara klar med grundskolan.
Hur länge du behöver läsa hos oss kan vi säga först när vi ser din kompletta ansökan.

Du behöver läsa baskursen i minst ett år för att kunna ta ut din gymnasieexamen. Din ansökan ska kompletteras med kopior på betyg och intyg från dina tidigare studier. 

OBS! Du som saknar enstaka behörigheter från grundskolans årskurs 9 kan få dispens för vårt krav på avslutad grundskola. Hör gärna av dig till info@kvarnby.se för mer information.

Kostnader och studiefinansiering

Vi tar ut en material- och programavgift på 500 kr/läsårsom finansierar en del studiematerial, ger dig rätt att använda skolans kopiatorer och gör att vi inte behöver ta ut särskilda avgifter till gemensamma utflykter etc. Avgiften ska betalas av alla som läser på Kvarnby folkhögskola.

Kursen berättigar till studiemedel för studier på gymnasial nivå.

Om du undrar över något är du välkommen att höra av dig till oss.