Våra huvudmän

Året var 1997

Föreningen bildades hösten 1997 för att rädda skolan efter att Vänsterpartiets partistyrelse hade beslutat att försätta partiets folkhögskolor Kvarnby och Bona i konkurs.

Då bildades en ekonomisk förening för att snabbt kunna samla in de pengar som behövdes för att undvika betalningsproblem. Många privatpersoner, de flesta anställda eller medlemmar i Vänsterpartiet eller Ung Vänster, och  föreningar investerade små och stora belopp i den nya skolföreningen.

Den breda vänsterns skola

Idag behöver skolan inte längre några tillskott från huvudmännen. Men att äga en liten del av skolan är fortfarande populär: Kvarnby folkhögskolas ekonomiska förening har idag över 180 medlemmar. De flesta är privatpersoner.

Bland våra huvudmän återfinns också 37 föreningar, de flesta av dessa, men långt ifrån alla, är lokalföreningar och distrikt i Vänsterpartiet och Ung Vänster. De föreningar som kan räkna sig till våra huvudmän står oss idémässigt nära och stödjer Kvarnby folkhögskola ideellt med sitt medlemskap i föreningen. Skolan är idag den breda vänsterns skola.

Ordförande i föreningen är  Mikael Persson.