Våra huvudmän

En ekonomisk förening

Kvarnby folkhögskolas ekonomiska förening bildades hösten 1997.

Den ekonomiska föreningen bildades då för att snabbt kunna samla in de pengar som behövdes för att undvika betalningsproblem efter att skolans gamla huvudman Stiftelsen Bona och Kvarnby folkhögskolor hade försatts i konkurs. Många privatpersoner och föreningar investerade små och stora belopp i den nya skolföreningen.

Idag är våra huvudmän inte längre viktiga för skolans ekonomi. Men att äga en liten del av skolan är populär: Kvarnby folkhögskolas ekonomiska förening har idag över 180 medlemmar. De flesta är privatpersoner.

Bland våra huvudmän återfinns också över fyrtio ideella föreningar. De föreningar som kan räkna sig till våra huvudmän står oss idémässigt nära och samverkar ofta med oss på olika sätt. 

Ordförande i föreningen är Mikael Persson.