När är antagningen öppen?

Vill du läsa på Kvarnby Folkhögskola?

Vi har olika ansökningsperioder för olika verksamheter – antagningen till de flesta kurser sker bara under en viss tidsperiod och via vår hemsida.

Till SFI antar vi löpande. Längre ner hittar du de ansökningsperioder som brukar gälla för de andra kurserna.

Allmänna kurser, Svenska för utländska akademiker, Grundläggande svenska

  •  28 mars – 9 juni till hösten
  •  Antagningen till vårterminen 2025 öppnar i november.

Serieskolan

  • 15 mars – 5 maj till hösten.
  • Vi antar bara 1 gång/år. 
  • Serieskolans antagningsbesked kommer innan midsommar. 

Skrivarskolan

  •  15 mars – 2 juni till hösten.
  •  Till vårterminen 2025 antar vi bara om restplatser finns på läsårskurserna.
    Antagningen öppnar i så fall i november.

Övriga kurser

  • varierande kurs- och antagningstider. 

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen tar alltid lite tid. Det kan därför dröja innan du kan få ett antagningsbesked. Framför allt antagningen till Serieskolan behöver sin tid, eftersom vi behöver gå genom väldigt många arbetsprover. 

När du till slut har blivit antagen ska du tacka ja till din plats, annars går den till en reserv.

Reserver kallar vi in löpande och efter behov. Också du som är reservantagen ska tacka ja eller nej till din reservplats. Upp till två veckor efter kursstart kan reserver räkna med att ha en chans på en plats. Därefter stängs antagningen och vi tar inte längre in nya studerande under aktuell termin eller läsår.

Har du frågor? Hör av dig till oss!