Grundläggande svenska – med samhällskunskap

Vad händer efter SFI?

För att kunna satsa på en yrkesutbildning efter avslutad SFI behöver du plugga svenska på grundläggande nivå och ofta också samhällskunskap. 

Vi kombinerar svenska med samhällskunskap och har en allmän inriktning mot arbetsmarknadskunskap. Vi vill förbereda dig väl för framtida studier på gymnasienivå.

Kursen riktar sig till dig som är klar med SFI. Målet är att förbereda dig för vidare studier på gymnasial nivå. Kursen ska leda till behörighet i grundläggande svenska som andraspråk. Du kan välja att också läsa grundläggande samhällskunskap. Du får tillgång till en studiecoach och vi hjälper dig att utveckla din studieteknik så att du ska lyckas väl med dina framtida studier. 

Antagning

För att läsa kursen behöver du vara klar med SFI-kurs D.

Kostnader och studiefinansiering

Kursen berättigar till studiemedel för studier på grundläggande nivå.
Vi tar ut en material- och programavgift på 500 kr/läsår.

Avgiften finansierar ditt studiematerial och gör att vi inte behöver ta ut särskilda avgifter till gemensamma utflykter etc. Avgiften ska betalas av alla som läser på Kvarnby folkhögskola.

Om du undrar över något är du välkommen att höra av dig till oss.