Svenska – Swedish tuition

Sök till våra kurser i svenska 

Här kan du söka till SFI. Du som saknar personnummer fyller i ditt födelsedatum (ÅÅMMDD-0000) i ansökan. 

Applicable even without a Swedish social security number:  State your date of birth (YYMMDD-0000).

 

Din ansökan skickas bara iväg om de obligatoriska fälten är ifyllda! 
Please note that you need to answer to all mandatory questions. 

Alla sökande kommer att kallas till ett antagningssamtal.
All applicants will be invited to a first call meeting. 

Frågor? Mejla oss.
Questions? Send an e-mail to us.

Webbansökan – Online application

  Kontaktuppgifter / Contact information

   

  Tidigare utbildningar / Previous education

  (Välj i drop-down / Select in drop-down)

   

  Godkännande / Approval

  Uppladdning av filer / Upload files

  Formuläret är begränsat till tio dokument. / The form is limited to ten files

  * = Obligatoriskt fält / Mandatory field

   

  Du kan antingen scanna in och ladda upp dina betyg och intyg direkt i formuläret. Eller så skickar du dem som pdf-filer till info@kvarnby.se.

  Either upload your documents or send them as pdf-files to info@kvarnby.se.

  ** Notera att alla studerande vid Kvarnby folkhögskola registreras i skolans databas. Uppgifterna behövs för att skolan skall kunna fullgöra sina rättsliga skyldigheter enligt lag och rapportera de studerande till CSN. Skolan registrerar personnummer, namn, adress, telefon, epost, utbildningsbakgrund samt behörigheter. Kursiverade uppgifter är obligatoriska.

  Please note that all students of Kvarnby Folk School are registered in the school database. The records are needed for the school to fulfill its legal obligations and report the students to CSN. The school registers personal number, name, address, telephone number, email, educational background and competences. Italicized data is mandatory.