Studerandepolicy 2023-2024

Folkbildning

Folkhögskola är en frivillig skolform för vuxna och en del av den svenska folkbildningstraditionen. Det finns idag över 150 folkhögskolor över hela landet. Folkbildningen ska i allmänhet bidra till att stärka och utveckla demokratin, till att öka möjligheten för en mångfald människor att påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen och till att öka allas delaktighet i kulturlivet. Varje folkhögskola är fri och självständig. Kvarnby folkhögskola är en idéburen rörelseskola.