Måldokument 2023

Måldokument för Kvarnby Folkhögskola 2023
Antagen av årsstämman den 25 april 2023

 

Vad är ett måldokument?

I Kvarnby Folkhögskolas måldokument beskrivs huvudmännens vision och det övergripande syftet med skolans konkreta verksamhet. Måldokumentet sammanfattar de värderingar som anger riktningen på skolans verksamhet. Dokumentet utgör grunden för skolans handlingsplaner, verksamhetsplaner och policydokument.