Ansökan

Antagning

Ett grundläggande krav på samtliga ansökningar är att du som söker måste fylla 18 minst det år som kursen börjar. 

Antagning till skolans olika kurser sker bara under vissa antagningsperioder, med undantag för SFI, som du kan söka året runt. Du kan inte söka platser eller skicka intresseanmälningar till sådana kurser vars antagning råkar vara stängd.

OBS! Är du intresserad av en studiemotiverande kurs? Vi kan tyvärr inte anta dig direkt, utan du behöver ta kontakt med din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Till vissa kurser gör vi ett urval, som kan basera sig på arbetsprover, antagningssamtal eller personliga brev med en motivering varför du söker en plats. Till andra kurser – i regel samtliga kurser inom Folkets akademi – antar vi direkt. Det innebär att antagningen kan kan komma att stängas snabbt och före sista utannonserade ansökningsdagen. De olika kursernas antagningsperioder, antagningsvillkoren och eventuella urvalskriterier hittar du på respektive ansökningssida.