Svenska för utländska akademiker

Behörighet i svenska

Funderar du över att läsa på universitet i Sverige? 

Vi har skapat en kurs som ska ge dig behörighet i ämnet svenska som andraspråk och som förbereder dig för akademiska studier i Sverige.

Kursen är en 1-2 årig läsårskurs som ges i olika nivågrupper: Grundläggande svenska/SVA 1 respektive SVA2/SVA3. 

Kursen ges på plats på Kvarnbyvägen 68 i Malmö. Studierna sker på heltid och du får ett intensivt studieprogram som fokuserar på ämnet svenska som andraspråk.

Intensiv svenska

För vidare studier i det svenska utbildningssystemet behöver du behörighet i ämnet svenska som andraspråk.

Kursen fokuserar på ämnet svenska som andraspråk, men i studieprogrammet ingår också pass i svensk samtidshistoria, akademiskt skrivande på svenska samt tema- och projektarbeten.

Behörigheter

Målet med kursen är att du ska få behörighet i ämnet svenska som andrasprak på såväl grundläggande som gymnasial nivå.

Kursen ges på 1-2 läsår. 

Under första året kan du bli klar med grundläggande svenska och kan få behörighet i gymnasiets SVA1. Andra läsårskursen ger behörighet i SVA2 och/eller SVA3.

Vilka behörigheter du kan få hos oss avgörs av dina förkunskaper, dina individuella studieresultat och utvecklingen av din svenska i tal och skrift. Dina lärare kommer att ha en kontinuerlig dialog med dig om detta. 

 

Antagning

För att läsa denna kurs måste du vara klar med kurs SFI 3D.

Om du vill läsa kursen på högre nivå behöver du kunna komplettera med intyg från tidigare studier i svenska. 

Din ansökan måste därför kompletteras med ditt SFI-betyg och andra dokument som styrker din tidigare utbildning.

 

Kostnader och studiefinansiering

Kursen ges i en studietakt på 100 procent och berättigar till studiemedel.

Vi tar ut en material- och programavgift på 500 kr/läsår.

Avgiften finansierar en del studiematerial och gör att vi inte behöver ta ut särskilda avgifter till gemensamma utflykter etc. Avgiften ska betalas av alla som läser på Kvarnby folkhögskola.

Om du undrar över något är du välkommen att höra av dig till oss. Ring, skriv, mejla eller kom helt enkelt förbi och gör ett studiebesök hos oss.