Kurs för utländska akademiker

Vill du läsa på ett svenskt universitet?

Som utländsk akademiker i Sverige står du inför utmaningen att antingen slutföra en påbörjad akademisk utbildning i det svenska högskolesystemet eller att starta om och påbörja en helt ny akademisk utbildning här.

I båda fallen ökar dina möjligheter om du har behörighet i svenska.

Vi har skapat en kurs som ska ge dig möjlighet att få särskild behörighet i svenska som andraspråk och förbereda dig på studier i det svenska högskolesystemtet.

Intensiv svenska

Du studerar ett studieprogram som ska förbereda dig väl för vidare studier i det svenska utbildningssystemet. Vi kommer att fokusera på ämnet svenska som andraspråk, men i studieprogrammet ingår också pass i svensk samtidshistoria, akademiskt skrivande på svenska samt tema- och projektarbeten.

 

Närvaro eller distans?

Kursen kan du läsa på heltid eller på 50%.

Heltidskursen ges på Kvarnbyvägen 68 i Malmö. Du får ett intensivt studieprogram och träffar dina lärare och kurskamrater på skolan. 

Om du väljer att studera på deltid ges kursen på distans. Studieprogrammet fokuserar på ämnet Svenska som andraspråk.

Målet med kursen är att du ska få särskild behörighet i ämnet svenska som andrasprak på gymnasienivå. Hur många terminer du behöver studera avgörs av dina studieresulat och beror på utvecklingen av din svenska i tal och skrift.

Antagning

För att läsa denna kurs måste du vara klar med kurs SFI 3D. Du måste också kunna visa att du tidigare har läst på högskolenivå. Din ansökan måste därför kompletteras med ditt SFI-betyg och dokument som styrker din tidigare utbildning.

När du söker en studieplats kallar vi dig till ett antagningssamtal.

Kostnader och studiefinansiering

Kursen ges i en studietakt på 100 procent eller 50 procent och berättigar till studiemedel.

Vi tar ut en material- och programavgift på 500 kr/läsår för närvarokursen och 300 kr/läsår för distanskursen. 

Avgiften finansierar en del studiematerial och gör att vi inte behöver ta ut särskilda avgifter till gemensamma utflykter etc. Avgiften ska betalas av alla som läser på Kvarnby folkhögskola.

Om du undrar över något är du välkommen att höra av dig till oss. Ring, skriv, mejla eller kom helt enkelt förbi och se för dig själv.