Skrivarskolan

Välkommen till Skrivarskolan

Man måste testa och utforska och misslyckas för att lyckas. Och man måste läsa och bli läst, lära av andra och bidra med sitt eget. Det är egentligen inte svårare än så. Men det krävs mod och det krävs trygghet. 

För att prestera behöver man frigöra sig från kraven på prestation. Kvar finns sedan modet och tryggheten. Så, välkommen du som vill skriva och skriva om. Och skriva om igen.

Satsa på ditt författarskap

Skrivarskolan är arvtagare till en av landets mest framgångsrika skrivarlinje som startade 1985 i skånska Svalöv. Verksamheten kom hösten 2018 till Malmö – och är här för att stanna.

På Skrivarskolan ska du kunna utveckla ditt skrivande och din kreativitet. Vi vill se till att du ska kunna uttrycka det du vill berätta på bästa möjliga sätt.

Observera att våra heltidskurser vanligtvis bedrivs på plats. Om det vid höstterminens start fortfarande finns restriktioner pga Corona, så kommer kurserna att bedrivas på distans tills det är möjligt att återgå till närvaroundervisning. 

Skrivarskolans projektår på distans ges på halvfart.

Vi garanterar att du kan söka till Skrivarskolans kurser utan oro för att någon kurs kommer att ställas in till följd av Covid-19.

Skrivarskolans kurser

Skrivarskolans basår

Under Skrivarskolans basår testar du att skriva i olika genrer, lär dig hantverket och blir en bra läsare, såväl av andras som av dina egna texter. Du får träna på att stå för dina texter på scen.

Inledningsvis arbetar vi med dikt, bundet och obundet, rim och rytm, lek och allvar. Därefter arbetar vi med manus, där du får lära dig hur du skriver manus för film och scen. Vårterminen ägnas åt prosa. Vi fördjupar oss i komposition, berättarperspektiv, karaktärsbeskrivning, rytm, dramaturgi.

Den mest väsentliga delen av kursen är textsamtalen. Varje vecka skriver du en veckouppgift som läses av övriga deltagare i mindre grupper. I textsamtalen blir dina texter behandlade av intresserade, engagerade och aktiva läsare. Du lär dig att ge och ta konstruktiv kritik, du blir en säkrare och bättre läsare.

Under höstterminen ingår scenframställning i kursen, där vi tränar på att läsa inför publik. Hur vågar en? Hur gör en? Vad läser en? Vi tränar tanke och teknik, röst och förberedelse. Uppläsningar på och utanför skolan förekommer under året.

Skrivarskolans projektår
Till vårt projektår söker du med ett konkret projekt (roman, diktsamling, novellsamling, scenmanus osv.) som du vill arbeta med under läsåret. 

Du kan läsa kursen på 100% eller 50%. Halvfartskursen är en distanskurs, medan heltidskursen är en kurs som kombinerar närvaroperioder (i den mån pandemin tillåter det) med distansundervisning. 

Vi lägger vid antagning stor vikt vid planering av tiden, hur du tänker arbeta med skrivandet, vilka dagar och vilka tider, hur långt du planerar att nå under höstterminen respektive vårterminen. Själva stommen i projektåret – utöver det egna skrivandet – är textsamtalen. Under året håller alla kursdeltagare sig uppdaterade i allas projekt, vilket ger en stor styrka och gemenskap. Allas projekt blir på så sätt viktiga och angelägna för samtliga deltagare.

Du kommer att ingå i en textsamtalsgrupp. Vi håller textsamtal en dag i veckan. (Läser du kursen på halvfart deltar du varannan vecka.) För heltidsstuderande gäller också följande: Under läsåret handleder man vid ett antal tillfällen de textsamtal som deltagarna i basåret har. Du kommer också att leda bokprat med basårsdeltagarna under våren. 

Kostnader och finansiering

För ett läsår tar vi ut en avgift på 1000 kronor. I avgiften ingår fria kopior och utskrifter, visst material, friex av årsboken m.m. 

Skrivarskolans kurser berättigar till studiemedel på gymnasial nivå från CSN. 

Årsboken

Varje läsår sammanställer vi material som producerats under kursen i en professionell antologi. Det innebär att du får en inblick i val av text, arbete med korrektur, och inte minst processerna från tanke till text, från tryck till läsare.

Kontaktuppgifter

  • Har du frågor som gäller kursinnehållet? Skicka ett mail, antingen till Paul Ström eller till Fredrik Eriksson
  • Har du frågor rörande registrering, studiemedel eller andra administrativa spörsmål, hör av dig till info@kvarnby.se