Skrivarskolan

Satsa på ditt författarskap

Skrivarskolan är arvtagare till en av landets mest framgångsrika skrivarlinje, som mellan 1985-2013 fanns i skånska Svalöv. Verksamheten kom hösten 2018 till Malmö – och är här för att stanna.

På Skrivarskolan ska du kunna utveckla ditt skrivande och din kreativitet. Vi vill se till att du ska kunna uttrycka det du vill berätta på bästa möjliga sätt.

Våra kurser ges på heltid. Men om du väljer att läsa ett projektår hos oss kan du välja att läsa i annan studietakt. Skriv någon rad om detta i din ansökan, så gör vi en bedömning om vi kan erbjuda en individualiserad kurs på halv- eller kvartsfart. 

Kurserna ges på gymnasial nivå och du kan få studiemedel av CSN.

För ett läsår tar vi ut en avgift på 1000 kronor. I avgiften ingår fria kopior och utskrifter, visst material, friex av årsboken m.m.

Observera att Skrivarskolans basår samt projektår vanligtvis bedrivs på heltid och på plats. Om det vid höstterminens start fortfarande finns restriktioner pga Corona, så kommer kurserna att bedrivas på distans tills det är möjligt att återgå till platsundervisning. 

Skrivarskolans projektår på distans har en obligatorisk fysisk träff i början av läsåret. Denna kan kan komma att flyttas fram vid eventuella restriktioner gällande Corona.

Vi garanterar att du kan söka till Skrivarskolans kurser utan oro för att någon kurs kommer att ställas in till följd av Corona. 

Skrivarskolans kurser

Skrivarskolans basår

Under Skrivarskolans basår testar du att skriva i olika genrer, lär dig hantverket och blir en bra läsare, såväl av andras som av dina egna texter. Du får träna på att stå för dina texter på scen.

Inledningsvis arbetar vi med dikt, bundet och obundet, rim och rytm, lek och allvar. Därefter arbetar vi med manus, där du får lära dig hur du skriver manus för film och scen. Vårterminen ägnas åt prosa. Vi fördjupar oss i komposition, berättarperspektiv, karaktärsbeskrivning, rytm, dramaturgi.

Den mest väsentliga delen av kursen är textsamtalen. Varje vecka skriver du en veckouppgift som läses av övriga deltagare i mindre grupper. I textsamtalen blir dina texter behandlade av intresserade, engagerade och aktiva läsare. Du lär dig att ge och ta konstruktiv kritik, du blir en säkrare och bättre läsare.

Under höstterminen ingår scenframställning i kursen, där vi tränar på att läsa inför publik. Hur vågar en? Hur gör en? Vad läser en? Vi tränar tanke och teknik, röst och förberedelse. Uppläsningar på och utanför skolan förekommer under året.

Skrivarskolans projektår
Till vårt andra (eller tredje, eller fjärde…) år söker du med ett konkret projekt (roman, diktsamling, novellsamling, scenmanus osv.) som du vill arbeta med under läsåret.

Kursen ges på distans, med du kommer att ha full insyn i basårets undervisningsschema, och är alltid välkommen att delta i lektionerna. Och förstås i alla andra aktiviteter, som utflykter, studiebesök, gästförfattarbesök och mycket mer. 

Vi lägger vid antagning stor vikt vid planering av tiden, hur du tänker arbeta med skrivandet, vilka dagar och vilka tider, hur långt du planerar att nå under höstterminen respektive vårterminen. Själva stommen i projektåret – utöver det egna skrivandet – är textsamtalen. Under året håller alla kursdeltagare sig uppdaterade i allas projekt, vilket ger en stor styrka och gemenskap. Allas projekt blir på så sätt viktiga och angelägna för samtliga deltagare.

Du kommer att ingå i en textsamtalsgrupp. Vi håller textsamtal en dag i veckan – på distans. (Läser du kursen på halvfart deltar du varannan vecka.) För heltidsstuderande gäller också följande: Under läsåret handleder man vid ett antal tillfällen de textsamtal som deltagarna i basåret har. Du kan också leda bokprat med basårsdeltagarna under våren – antingen på plats i Malmö eller digitalt. 

Årsboken

Under vårterminen sammanställer vi material som producerats under kursen i en professionell antologi. Det innebär att du får en inblick i val av text, arbete med korrektur, och inte minst processerna från tanke till text, från tryck till läsare.