Skrivarskolan

Satsa på ditt författarskap

Skrivarskolan är arvtagare till en av landets mest framgångsrika skrivarlinje, som mellan 1985-2013 fanns i skånska Svalöv. Verksamheten kom hösten 2018 till Malmö – och är här för att stanna.

På Skrivarskolan ska du kunna utveckla ditt skrivande och din kreativitet. Vi vill se till att du ska kunna uttrycka det du vill berätta på bästa möjliga sätt.

Våra kurser ges på heltid.  Men om du väljer att läsa kursen “kreativt friår” kan också välja att läsa på halvfart. Kurserna ges på gymnasial nivå och du kan få studiemedel av CSN.

För ett läsår tar vi ut en avgift på 1000 kronor. I avgiften ingår fria kopior och utskrifter, visst material, friex av årsboken m.m.

Skrivarskolans kurser

Skrivarskolan år 1, grundkurs i skrivande

Under år 1 testar du att skriva i olika genrer, lär dig hantverket och blir en bra läsare, såväl av andras som av dina egna texter. Du får träna på att stå för dina texter på scen.

Inledningsvis arbetar vi med dikt, bundet och obundet, rim och rytm, lek och allvar. Därefter arbetar vi med manus, där du får lära dig hur du skriver manus för film och scen. Vårterminen ägnas åt prosa. Vi fördjupar oss i komposition, berättarperspektiv, karaktärsbeskrivning, rytm, dramaturgi.

Den mest väsentliga delen av kursen är textsamtalen. Varje vecka skriver du en veckouppgift som läses av övriga deltagare i mindre grupper. I textsamtalen blir dina texter behandlade av intresserade, engagerade och aktiva läsare. Du lär dig att ge och ta konstruktiv kritik, du blir en säkrare och bättre läsare.

Under höstterminen ingår scenframställning i kursen, där vi tränar på att läsa inför publik. Hur vågar en? Hur gör en? Vad läser en? Vi tränar tanke och teknik, röst och förberedelse. Uppläsningar på och utanför skolan förekommer under året.

Skrivarskolan år 2, påbyggnadskurs med eget projekt
Skrivarskolan år 3, kreativt friår

Till år 2 (eller 3) söker man med ett projekt (roman, diktsamling, novellsamling, scenmanus osv.) som man vill arbeta med under läsåret. Vi lägger stor vikt vid planering av sin tid, hur man tänker arbeta med skrivandet, vilka dagar och vilka tider, hur långt man planerar att nå under höstterminen respektive vårterminen. Själva stommen i år 2  och 3  är utöver det egna skrivandet textsamtalen. Under året håller alla sig uppdaterade i allas projekt, vilket ger en stor styrka och gemenskap. Allas projekt blir på så sätt viktiga och angelägna för samtliga deltagare.

Tvåorna träffas för textsamtal en dag i veckan. Treorna träffas för textsamtal varannan vecka. I år 2 handleder man vid ett antal tillfällen ettornas textsamtal, man leder bokprat med ettorna under våren. Såväl tvåor som treor har full insyn i ettornas schema, och är alltid välkomna att delta i ettornas lektioner. Och förstås i alla andra aktiviteter, som utflykter, studiebesök, gäster osv.

Årsboken

Under vårterminen sammanställer vi material som producerats under kursen i en professionell antologi. Det innebär att du får en inblick i val av text, arbete med korrektur, och inte minst processerna från tanke till text, från tryck till läsare.

Skicka mer information

Vänligen fyll i fullständig adress / Please enter your complete address