Skrivarskolan

Välkommen till Skrivarskolan

Vad är det att gå på Skrivarskolan? Det är förstås allt det uppenbara. Att börja ta sitt skrivande på allvar. Att utmana sig själv till utveckling. Att få göra skrivövning på skrivövning, utan att behöva ta ansvar för resultatet. Det handlar ju om experimentlusta. Att upptäcka alla inre textvärldar man inte visste fanns.

Men det innebär också annat. Som att bli en del av en grupp som liksom du håller språket och litteraturen högt. Kanske som det högsta. Det är att öppna sina texter och att släppa in ögon under processen. Men också att lära sig att lätta på de inre kraven – det är ändå alltid de som är värst. Det är att läsa som en skrivande. Att se och förstå. Eget och andras. Att samtala om och formulera vad man läst och sett och förstått. Det är att börja stå för sina texter och att ta ansvar för varandras, allt för att steg för steg närma sig sin egen röst.

På Skrivarskolan i Malmö erbjuder vi gott om lektionstid för att det fungerar. För att vi tillsammans skapar sammanhang. För att det är så kul att skriva ihop!

Satsa på ditt författarskap

Skrivarskolan är arvtagare till en av landets mest framgångsrika skrivarlinjer som startade 1985 i skånska Svalöv. Verksamheten kom hösten 2018 till Malmö – och är här för att stanna.

På Skrivarskolan ska du kunna utveckla ditt skrivande och din kreativitet. Vi engagerar oss fullt ut för att du ska bli både trygg och proffsig i ditt skrivande.

Skrivarskolans Basår bedrivs på plats, med fyra lektionsdagar och en skrivdag i veckan. För Skrivarskolans Projektår på helfart gäller det omvända, fyra skrivdagar och en platsförlagd textsamtalsdag i veckan. Självklart har vi kapacitet att ställa om till distans om behovet skulle uppstå. 

Skrivarskolans Projektår på halvfart är en renodlad distanskurs med närvarokrav på ett digitalt textsamtal varannan vecka.

Skrivarskolans kurser

Skrivarskolans basår

Under Skrivarskolans basår testar du att skriva i olika genrer, lär dig hantverket och blir en bra läsare, såväl av andras som av dina egna texter. Du får träna på att stå för dina texter på scen.

Inledningsvis arbetar vi med dikt, bundet och obundet, rim och rytm, lek och allvar. Därefter arbetar vi med manus, där du får lära dig hur du skriver manus för film och scen. Vårterminen ägnas åt prosa. Vi fördjupar oss i komposition, berättarperspektiv, karaktärsbeskrivning, rytm, dramaturgi.

Den mest väsentliga delen av kursen är textsamtalen. Varje vecka skriver du en veckouppgift som läses av övriga deltagare i mindre grupper. I textsamtalen blir dina texter behandlade av intresserade, engagerade och aktiva läsare. Du lär dig att ge och ta konstruktiv kritik, du blir en säkrare och bättre läsare.

Under höstterminen ingår scenframställning i kursen, där vi tränar på att läsa inför publik. Hur vågar man? Hur gör man? Vad läser man? Vi tränar tanke och teknik, röst och förberedelse. Uppläsningar på och utanför skolan förekommer under året.

 

Skrivarskolans projektår

Till vårt projektår söker du med ett konkret projekt (roman, diktsamling, novellsamling, scenmanus osv.) som du vill arbeta med under läsåret. 

Du kan läsa kursen på 100% eller 50%. Halvfartskursen är en distanskurs, medan heltidskursen är en platsförlagd kurs. Dock kan även heltidskursen styras om till distans beroende på sökunderlaget.

Vi lägger vid antagning stor vikt vid planering av tiden, hur du tänker arbeta med skrivandet, vilka dagar och vilka tider, hur långt du planerar att nå under höstterminen respektive vårterminen. Själva stommen i projektåret – utöver det egna skrivandet – är textsamtalen. Alla kursdeltagare kommer att tillhöra en mindre textsamtalsgrupp och inom den läser ni kontinuerligt varandras projekt. Allas projekt blir på så sätt viktiga och angelägna för samtliga deltagare i gruppen.

Vi håller textsamtal en dag i veckan, eller varannan vecka om du läser halvfartskursen. För heltidsstuderande gäller också följande: Under läsåret handleder man vid ett antal tillfällen de textsamtal som deltagarna i Basåret har. Du kommer också att leda bokprat med basårsdeltagarna under våren. 

Kostnader och finansiering

För ett läsår på tar vi ut en avgift på 1000 kronor. I avgiften ingår fria kopior och utskrifter, visst material, friex av årsboken m.m.

Avgiften för ett läsår på halvfart är 500 kronor och i den ingår friex av årsboken, portokostader m.m.

Skrivarskolans kurser berättigar till studiemedel på gymnasial nivå från CSN. 

Årsboken

Varje läsår sammanställer vi material som producerats under kursen i en professionell antologi. För deltagare på helfart är det obligatoriskt att delta medan det är valfritt för övriga. Det innebär att du får en inblick i val av text, arbete med korrektur, och inte minst processerna från tanke till text, från tryck till läsare.

Kontaktuppgifter

  • Har du frågor som gäller kursinnehållet? Skicka ett mail, antingen till Paul Ström eller till Fredrik Eriksson
  • Har du frågor rörande registrering, studiemedel eller andra administrativa spörsmål, hör av dig till info@kvarnby.se