Skrivarskolan

Välkommen till Skrivarskolan

Skrivarskolan i Malmö är arvtagaren efter Sveriges första skrivarlinje som startade 1985 på annan ort. Skrivarskolan har under sina snart 40 år aktivt utvecklat och förädlat kursinnehållet. 

På Skrivarskolan tror vi på de frekventa textsamtalen, att läsa varandras texter, att spegla våra läsningar, att utveckla det egna skrivandet genom att läsa. Vi tror på gruppens samlade kunskap, mötet mellan deltagare och deras olika erfarenheter.  

Hos oss ska du kunna utveckla ditt skrivande och din kreativitet. Lärarna engagerar sig fullt ut för att du ska bli både trygg och professionell i ditt skrivande. Våra kurser kräver å ena sidan en diger arbetsinsats, men å andra sidan garanterar det en gedigen utveckling i ditt skrivande. 

Att läsa en folkhögskolekurs – på plats i våra lokaler i Malmö eller på distans – innebär att du ska vara aktiv i dialogen med dina lärare och med dina kurskamrater. Våra distanskurser är med andra ord interaktiva och bedrivs i grupp. Vi förväntar oss ambitiösa deltagare med god förmåga att ta ansvar för såväl sin egen utveckling som för hela gruppens.

OBS! Undervisningsspråk i samtliga kurser är svenska. Detta för att ohindrat kunna arbeta i jämlika grupper. Vi har tyvärr inte expertis att utbilda författare i andra språk. 

Satsa på ditt författarskap

På Skrivarskolan ska du kunna utveckla ditt skrivande och din kreativitet. Vi engagerar oss fullt ut för att du ska bli både trygg och proffsig i ditt skrivande.

Skrivarskolan erbjuder läsårskurser. Antagningen sker till höstterminen. Till våren antar vi nya deltagare bara i mån av plats. 

Vi erbjuder kurser på heltid för dig som vill och kan satsa fullt ut på ditt skrivande. Har du ett jobb eller studier vid sidan om rekommenderar vi att läsa en av våra halvfartskurser.

Skrivarskolans kurser

Skrivarskolans baskurs
Kurslängd: 2 terminer
Studietakt: 100%

Kursform: distans

På Skrivarskolans basår skolas våra deltagare i skrivhantverket genom en lång rad skrivövningar, veckouppgifter och projekt, genom bok- och textsamtal, närläsningar och skrivteori. Deltagarna har efter genomfört läsår utmanats inom olika former av poesi, prosa och manus för film, allt för att i slutet av året ha närmat sig sin egen röst. Basåret lägger en naturlig grund inför kommande längre projekt. Du som söker är språkligt och litterärt intresserad, du har god vana att skriva, men är öppen för att lärandet fortsätter genom livet. Du är dessutom intresserad av kursens övriga deltagare och, via textsamtalen, engagerad i deras skrivutveckling. Kursen är från och med höstterminen 2024 en distanskurs på helfart och bygger på obligatoriska digitala träffar 3-4 tillfällen i veckan. Övrig tid ägnas åt skriv- och läsuppgifter. 

Skrivarskolans projektår
Kurslängd: 2 terminer
Studietakt: 100%

Kursform: närvarokurs

Om du vill satsa fullt ut på ditt skrivarande kan du söker en plats på vår närvarokurs i Malmö. Målet med kursen är att du ska bli klar med ditt projekt. Du som söker har ett brett intresse för litteratur och ett tydligt mål att skriva igenom eller utveckla ett helt manus. Olika genrer välkomnas. 

Du ingår i en mindre textsamtalsgrupp vars deltagare turas om att varje vecka skicka in ny text (max 25 sidor vardera). Textsamtalen är intensiva men brukar ge författaren värdefulla insikter både genom de kommentarer man får och genom att läsa och formulera sig om andras texter. Utöver textsamtalen träffas gruppen för skrivworkshops och samtal som anpassas efter kursens gång och projektens framåtskridande. 

Skrivarskolans projektår
Kurslängd: 2 terminer
Studietakt: 50%

Kursform: distans

Projektåret söker du med ett längre projekt som är under uppstart. Du ingår i en mindre textsamtalsgrupp vars deltagare turas om att varannan vecka skicka in ny text (max 25 sidor vardera). Textsamtalen är intensiva men brukar ge författaren värdefulla insikter både genom de kommentarer man får och genom att läsa och formulera sig om andras texter. Veckorna mellan textsamtalen träffas samma grupp för ett friare samtal utifrån material som anpassas efter kursens gång och projektens framåtskridande. Du som söker har ett brett intresse för litteratur och ett tydligt mål att skriva igenom ett helt manus, från första till sista sida. Olika genrer välkomnas.  

Skrivarskolans manusutveckling
Kurslängd: 1 termin
Studietakt: 50%

Kursform: distans

Kursen manusutveckling vänder sig till dig som har ett projekt som du skrivit igenom, men som behöver ytterligare redigering för att färdigställas. Du söker med ett utförligt synopsis av ditt manus och gör en projektplan för hur du vill utveckla det under terminen. Du ingår i en mindre textsamtalsgrupp i vilken författarna turas om att lämna in 25 utvalda sidor. Veckorna mellan textsamtalen träffas samma grupp för friare samtal utifrån material som anpassas efter deltagarnas behov. Parallellt med samtalen pågår dessutom enskilda handledarsamtal. Du som söker är författare eller aspirerande författare, med erfarenhet av textsamtal och med intresse av att bidra med kunskaper för att utveckla inte bara det egna manuset utan även de övriga deltagarnas. Olika genrer välkomnas.  

Skrivarskolans litterära läs- och skrivkurs
Kurslängd: 1 termin
Studietakt: 50%

Kursform: distans

Läsandet är grunden för allt skrivande. Att ingående diskutera det man läst i en grupp med likasinnade tar läsningen, men också kunskapen om skrivandet till nya nivåer. På kursen läser vi alltid med skrivande ögon. Vi läser verk från olika tider och med olika stil, ton och anspråk, alla utvalda för att rikta ljuset mot någon viss aspekt av skrivandet. I snitt läser vi en titel på tre veckor och däremellan ägnar vi oss åt kursens andra ben: skrivandet. Skrivövningar kopplade till de aspekter vi studerat i litteraturen hjälper deltagarna att ta språng, både i det egna läsandet och skrivandet.  

Årsboken

Varje läsår sammanställer vi material som producerats av deltagarna i baskursen och i projektåret i en professionell antologi. För deltagare på helfart är det obligatoriskt att delta medan det är valfritt för övriga. Det innebär att du får en inblick i val av text, arbete med korrektur, och inte minst processerna från tanke till text, från tryck till läsare.

Kostnader och finansiering

För ett läsår på distans tar vi ut en avgift på 500 kronor, oavsett studietakt.
För våra terminskurser tar vi en avgift på 300 kronor.  
Avgiften finansierar friex av årsboken, portokostnader, material och en försäkring mot driftavbrott. 

Närvarokursens läsårsavgift är 1000 kronor och då ingår också fria kopior/utskrifter, program, studerandeförsäkring.

Varje år erbjuder vi en skrivarresa till Prag för de som läser någon av våra helfartskurser. Kostnad för resan tillkommer. 

Skrivarskolans kurser berättigar till studiemedel på gymnasial nivå från CSN. 

Nyfiken? Frågor?

  • Har du frågor som gäller kursinnehållet? Skicka ett mejl, antingen till Paul Ström eller till Fredrik Eriksson.
  • Har du frågor rörande registrering, studiemedel eller annat administrativt hör du av dig till info[at]kvarnby.se.