Folkets Akademi

En levande folkrörelsetradition

Folkets akademi är vårt försök att påminna om Sveriges stolta folkrörelsetradition. Vi erbjuder distanskurser som ska vara intressanta för dig som är förenings- och folkrörelseaktiv och nyfiken på såväl praktiska som teoretiska kunskaper. 

Akademin består av olika tematiska block och ett varierande utbud av moduler. De studiemoduler som erbjuds kan handla om idéhistoria, samtidshistoria, kulturvetenskap och föreningskunskap. Våra kursmoduler kan läsas fristående eller kombineras så att du som deltagare kommer upp i en högre studietakt.

Ett ledmotiv för vårt modulkursutbud är hur teorier och akademisk kunskap kan relateras till vanliga människors vardag i allmänhet och folkrörelsearbete i synnerhet. Det är därför viktigt för oss att utforma våra modulkurser i nära samverkan med Kvarnby folkhögskolas huvudmän och andra folkrörelser, föreningar och ideella nätverk.

Folkbildning

Folkets akademi är en folkhögskolekurs och i och med detta öppen för alla vuxna. Du får visserligen inga högskole- eller gymnasiepoäng, men du slipper också tentor och annat som kan stressa dig. Vi vill att du aktivt ska delta i en kunskapsresa i dialog med dina kurskamrater och din kursansvariga lärare. Lärprocessen är interaktiv, och du som deltagare ska kunna påverka dina studier. 

Folkets akademi ska bidra till att stärka och utveckla demokratin, till att öka möjligheten för en mångfald människor att påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen och till att öka allas delaktighet i kulturlivet. Du som läser Folkets akademis kursmoduler ska känna att du är delaktig och kan påverka dina studier. 

Aktuella kurser

Hör av dig till oss om du är intresserad av vår planering.