Teaching Digital Competence

Ett digitaliserat samhälle

I dagens digitaliserade samhälle är det enklare än någonsin att få tillgång till information via nätet. Kunskap och nyhetsspridning har på många sätt demokratiserats, samtidigt har dock också möjligheterna att missbruka de digitala informationskanalerna ökat. 

Det blir därför viktigt att utbilda användarna av digitala media och förmedla ”digital kompetenser” som ska hjälpa till att kunna skilja mellan informationskanaler och -källor av mer eller mindre seriös natur. 

I samband med Covid19-pandemin blev det tydligt hur olika konspirationsteorier har kunnat få spridning och bidra till oro och otrygghet i många samhällen. Det hrä är bara ett aktuellt exempel på vilken styrka fake news, propaganda och desinformationskampanjer kan få i dagens samhälle. 

 

Online utbildning den 17-21 maj 2021

Projektet avslutades med en serie digitala workshops som belyste olika aspekter av behovet att kunna röra sig på internet och i sociala media utan att bli utsatt för manipuleringsförsök. 

Experter från olika länder tog upp olika perspektiv och diskuterade olika sätt att främja en medvetenhet om de digitala informationskanalernas inneboende utmaningar och risker. 


Du hittar workshopmaterial och mer information här.

Kvarnby Folkhögskola

Kvarnbyvägen 68
212 36 Malmö

Tel: 040-602 87 00
Epost: info@kvarnby.se

ABA-huset

Scheelegatan 7
212 28 Malmö

Tel: 040-602 87 00
Epost: info@kvarnby.se

Serieskolan / Mazetti

Friisgatan 15b
214 21 Malmö

Tel: 040-602 87 00
Epost: info@kvarnby.se