Tack för din ansökan!

Tack för din ansökan till Serieskolan

Du måste komplettera med arbetsprover, max 10 A4-sidor. Gå gärna in på skolans hemsida, där kan du läsa hur arbetsproverna ska se ut.

Arbetsproverna ska vara oss tillhanda senast den 9 april. (OBS! Om arbetsproverna inte är oss tillhanda i tid så kommer du inte med i antagningsprocessen.)

Skulle du ha problem att skicka bilagor med din ansökan kan du gärna mejla. Adressen är info@kvarnby.se.