Yrkesinriktade kurser

Kurser med yrkesprofil

Det är en dröm för många att jobba nära människor, till exempel inom hemtjänst, som personlig assistent, skötare inom psykiatrin eller på ett äldreboende.

Inom branscherna vård/omsorg och barn/fritid finns många jobb och ett stort behov av personer som har gått någon relevant utbildning för yrket


Kursen riktar sig till dig som är klar med SFI. Målet är att förbereda dig för ett arbete inom den bransch du har valt. Kursen ska leda till behörighet i grundläggande svenska som andraspråk samt ge en bra grund för vidare studier. Du kan välja profilerna vård/omsorg eller barn/fritid.

Vår yrkeskurs Boende-, stöd- och habiliteringsassistent ska ge dig möjlighet att lyckas i ditt omsorgsyrke. Kursen ges på gymnasial nivå och  orienterar sig mot gymnasiets omsorgsprogram. Sex veckors praktik (apl) på en arbetsplats och ett förjupningsarbete i anknytning till praktiken ingår i kursen. 

Antagning

Du behöver komplettera din ansökan med betyg och intyg från tidigare utbildningar. 

För att läsa kursen Grundläggande svenska med yrkesrpofil behöver du vara klar med SFI. 

Kursen Boende-, stöd- och habiliteringsassistent ges på gymnasial nivå. Du måste vara klar med svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

 

Kostnader och studiefinansiering

Våra yrkesinriktade kurser berättigar till studiemedel.

Vi tar ut en material- och programavgift på 500 kr/läsår, oberoende av  omfattningen av dina studier.

Avgiften finansierar ditt studiematerial och gör att vi inte behöver ta ut särskilda avgifter till gemensamma utflykter etc. Avgiften ska betalas av alla som läser på Kvarnby folkhögskola.

Om du undrar över något är du välkommen att höra av dig till oss.