Yrkesinriktade kurser

Vill du jobba inom vård och omsorg?

Det är en dröm för många att jobba nära människor, till exempel inom hemtjänst, som personlig assistent, skötare inom psykiatrin eller på ett äldreboende. Inom branschen finns många jobb och ett stort behov av personer som har gått någon relevant utbildning för yrket

Våra yrkesinriktade kurser ska ge dig möjlighet att lyckas i ditt omsorgsyrke. Du kan antingen välja att kombinera en introducerande vårdutbildning med studier på en allmän kurs på grundläggande nivå. Eller så läser du en kurs som orienterar sig mot gymnasiets omsorgsprogram. 

Kurstiden är ett läsår. 

Kursen riktar sig till dig som saknar behörighet att läsa på gymnasial nivå.  Du kan bli klar med grundskolan och samtidigt få en bra introduktion till ett arbete inom vård och omsorg. 

Du studerar ett studieprogram som ska förbereda dig väl för ditt arbete inom äldreomsorg, LSS-verksamhet eller psykiatrin. Du läser ämnen som psykologi, hälsovård och vårdpedagogik. Inom kursen finns möjlighet att välja Svenska som andraspråk som fördjupningsämne. 

Antagning

Du behöver komplettera din ansökan med betyg och intyg från tidigare utbildningar. 

För att läsa den allmänna kursen Grundassistent behöver du ha läst på en nivå som motsvarar högstadiets senare kurser. Om du har en utländsk skolutbildning måste du ha läst grundläggande svenska som andraspråk motsvarande minst kurs 2.

Yrkeskursen Boende-, stöd- och habiliteringsassistent ges på gymnasial nivå. För att läsa denna kurs måste du därför vara klar med svensk grundskola. 

Vi kommer att kalla alla sökande till ett antagningssamtal.

Kostnader och studiefinansiering

Våra yrkesinriktade kurser berättigar till studiemedel.

Vi tar ut en material- och programavgift på 500 kr/läsår, oberoende av  omfattningen av dina studier.

Avgiften finansierar en del studiematerial och gör att vi inte behöver ta ut särskilda avgifter till gemensamma utflykter etc. Avgiften ska betalas av alla som läser på Kvarnby folkhögskola.

Om du undrar över något är du välkommen att höra av dig till oss.