Yrkesinriktade kurser

Det är en dröm för många att jobba nära människor, till exempel inom hemtjänst, som personlig assistent, skötare inom psykiatrin eller på ett äldreboende. Inom branschen finns många jobb och ett stort behov av personer som har gått någon relevant utbildning för yrket

Vår yrkeskurs Boende-, stöd- och habiliteringsassistent ska ge dig möjlighet att lyckas i ditt omsorgsyrke. Kursen ges på gymnasial nivå och  orienterar sig mot gymnasiets omsorgsprogram. 

Du studerar ett studieprogram som ska förbereda dig väl för ditt arbete inom äldreomsorg, LSS-verksamhet eller psykiatrin. Du läser ämnen som psykologi, hälsovård och vårdpedagogik. Inom kursen finns möjlighet att välja Svenska som andraspråk som fördjupningsämne. 

Sex veckors praktik på en arbetsplats och ett förjupningsarbete i anknytning till praktiken ingår i kursen. 

Du studerar ett studieprogram som ska förbereda dig väl för ditt arbete inom äldreomsorg, LSS-verksamhet eller psykiatrin. Du läser ämnen som psykologi, hälsovård och vårdpedagogik. Inom kursen finns möjlighet att välja Svenska som andraspråk som fördjupningsämne. 

Sex veckors praktik på en arbetsplats och ett förjupningsarbete i anknytning till praktiken ingår i kursen. 

Kursen riktar sig till dig som har en utländsk skolutbildning och är klar med SFI. Målet är att förbereda dig inför vidare studier på ett gymnasialt yrkesprogram. 

Kursen ska alltså leda till behörighet i grundläggande svenska som andraspråk samt ge en bra grund för vidare studier. Kursen har en vård-/omsorgsprofil. 

Vi blandar klassrumsundervisning, praktiska övningar och studiebesök. Ett centralt inslag är undervisning i svenska med fokus på ditt framtida yrke. Inom ramarna för din individuella studieplan kan en praktikperiod på en arbetsplats ingå i kursen. 

Antagning

Du behöver komplettera din ansökan med betyg och intyg från tidigare utbildningar. 

För att läsa en Grundläggande allmän kurs med yrkesinriktning behöver du vara klar med SFI. 

Yrkeskursen Boende-, stöd- och habiliteringsassistent ges på gymnasial nivå. För att läsa denna kurs måste du vara klar med svensk grundskola. 

Alla sökande som är behöriga kommer att kontaktas för ett antagningssamtal.

Kostnader och studiefinansiering

Våra yrkesinriktade kurser berättigar till studiemedel.

Vi tar ut en material- och programavgift på 500 kr/läsår, oberoende av  omfattningen av dina studier.

Avgiften finansierar ditt studiematerial och gör att vi inte behöver ta ut särskilda avgifter till gemensamma utflykter etc. Avgiften ska betalas av alla som läser på Kvarnby folkhögskola.

Om du undrar över något är du välkommen att höra av dig till oss.