Boende-, stöd och habiliteringsassistent

Vill du jobba inom vård och omsorg?

Det är en dröm för många att jobba nära människor, till exempel inom hemtjänst, som personlig assistent, skötare inom psykiatrin eller på ett äldreboende. Inom branschen finns många jobb och ett stort behov av personer som har gått någon relevant utbildning för yrket

Kurstiden är ett läsår. Kursen ges på adressen Scheelegatan 7 i Malmö.

Boende-, stöd- och habiliteringsassistent

Du studerar ett studieprogram som ska förbereda dig väl för ditt arbete inom äldreomsorg, LSS-verksamhet eller psykiatrin. Kursens program orienterar sig mot gymnasiets vård- och omsorgsprogrammet, men är förberedande. Du läser ämnen som ska förbereda dig teoretiskt för vidare studier och du ska få tillfälle att praktisera på olika arbetsplatser. 

Du läser ämnen som psykologi, hälsovård och vårdpedagogik och kommer att kunna få en indivuduell studieplanering som hjälper dig att anpassa kursen till dina behov och önskemål. Inom kursen finns möjlighet att välja Svenska som andraspråk som fördjupningsämne. 

Målet med kursen är att ge dig en bra grund för ditt framtida arbete inom vård och omsorg, en bra merit för framtida jobb och bra kontakter med framtida arbetsgivare. Vi ska se till att du redan under utbildningen skapar kontakter med olika arbetsgivare och får tillfälle att praktisera på en arbetsplats.

Antagning

Du behöver komplettera din ansökan med betyg och intyg från tidigare utbildningar. 

Yrkeskursen Boende-, stöd- och habiliteringsassistent ges på gymnasial nivå. Antagningskravet är att du är klar med grundskolan. Om du har en utländsk skolutbildning måste du vara klar med ämnet Grundläggande svenska som andraspråk.

Vi kommer att kalla alla sökande till ett antagningssamtal.

Kostnader och studiefinansiering

Våra yrkesinriktade kurser berättigar till studiemedel.

Vi tar ut en material- och programavgift på 500 kr/läsår, oberoende av  omfattningen av dina studier.

Avgiften finansierar en del studiematerial och gör att vi inte behöver ta ut särskilda avgifter till gemensamma utflykter etc. Avgiften ska betalas av alla som läser på Kvarnby folkhögskola.

Om du undrar över något är du välkommen att höra av dig till oss.