Yrkesförberedande basår

Vad är ditt drömyrke?

För att kunna satsa på en yrkesutbildning efter avslutad SFI behöver du plugga svenska på grundläggande nivå. Många yrkeskurser har dessutom krav på behörighet i gymnasieämnet Svenska som andraspråk 1.

Läs vår yrkesförberande kurs som kombinerar svenska med arbetsmarknads-, bransch- och yrkesstudier. Du kan fritt välja en yrkesprofil för att sedan jobba under handledning med yrkesspråk, branschinformation och annat som ska förbereda dig för den yrkesutbildning du vill plugga i framtiden. 

Det finns möjlighet att göra en period av arbetsplatsförlagd lärande (apl) inom ramarna för kursen. Upp till sex veckors apl på en arbetsplats kan ingå i kursen. Vi hjälper dig att hitta en arbetsplats som tar emot.

Kursen riktar sig till dig som är klar med SFI. Målet är att förbereda dig för ett arbete inom den bransch du har valt. Kursen ska leda till behörighet i svenska som andraspråk upp till SVA1 samt ge en bra grund för vidare studier. Du väljer din yrkesprofil efter kursstart, efter en period av vägledning.

Antagning

Du behöver komplettera din ansökan med betyg och intyg från tidigare utbildningar. 

För att läsa kursen behöver du vara klar med SFI. Vi nivågruppera alla antagna. Du som redan har läst svenska på grundläggande nivå kommer att kunna studera vidare på gymnasial nivå. 

 

Kostnader och studiefinansiering

Våra yrkesinriktade kurser berättigar till studiemedel.

Vi tar ut en material- och programavgift på 500 kr/läsår, oberoende av  omfattningen av dina studier.

Avgiften finansierar ditt studiematerial och gör att vi inte behöver ta ut särskilda avgifter till gemensamma utflykter etc. Avgiften ska betalas av alla som läser på Kvarnby folkhögskola.

Om du undrar över något är du välkommen att höra av dig till oss.