Vänsterns Sommarakademi

Sommarkurs – Organisering är överlevnad

Vänsterns sommarakademi är en sommarkurs som organiseras i ett samarbete mellan Kvarnby Folkhögskola och Vänsterns Studentförbund. I år är temat Organisering är överlevnad och tillsammans undersöker vi organisering både som filosofisk och politiskt begrepp och som en reell praktik. Vi undersöker möjligheten att förändra världen och som underlag använder vi oss av text, film, föreläsningar, samtal och kreativa och politiska uttryck. I kritisk folkhögskoleanda är dina erfarenheter centrala för samtalen och undervisningen sker utan krav på prestationer, istället är det viktigt att delta.

Kursen består av två delar. Distansdelen som pågår mellan 10/6 och 7/7 där du som deltagare arbetar enskilt och i grupp genom att läsa kurslitteraturen, delta i distansseminarier och kreativa såväl som politiska uppgifter. Närvarodelen som pågår mellan 8/7 och 14/7 är en vecka i Malmö fylld av föreläsningar, diskussioner med kamrater, roliga workshops och efterhäng. Observera att närvaroträffen är obligatorisk och att du måste ha tillgång till internet under distansveckorna.

Kostnader & studiefinansiering

Kursen berättigar till studiemedel på gymnasial nivå. 
Kurstid: 10/6 – 19/7
Närvarovecka: 8 juli-14 juli
Kostnad: 100 kr för mat och studiebesök på närvaroveckan
Plats: Distans och Kvarnby Folkhögskola Gullvik, Malmö
Kursledare: Felicia Mulinari, Laura Björck, Emil Larsson

Anmälan

Antagningen är stängd. Det innebär för övrigt att vi inte längre antar reserver.