Vänsterns Sommarakademi

Sommarkurs – Lag, ordning och oordning

I sommar vill vi undersöka hur de härskande klasserna använder sig av polis, militär, repression och disciplinering för att bevara sin makt.

Varför talar alla politiker om hårdare tag? Varför är fängelser en självklarhet i dagens samhälle? Vilka grupper tvingas i sin vardag förhålla sig till polisiär övervakning och våld? Idag upprepas det så mycket att statens våld är ofrånkomligt för att samhället ska fungera, att det har blivit en självklarhet över hela det politiska spektrat.

Men går det att tänka sig ett samhälle byggt på andra principer? Med utgångspunkt i dagens Sverige och kamper som pågår just nu – kriminalisering av aktivister, militarisering av våra förorter, kriminalisering av flyktingar och rasprofilering är tyvärr bara några exempel- diskuterar vi relationen mellan makten och lagen och drömmer om andra former för ordning och oordning.

Kursen består av två distansperioder och en närvaroträff. Under distanstiden arbetar deltagare både individuellt och kollektivt genom att läsa, titta på film, lyssna på distansföreläsningar, delta i seminarier, testa på kreativa och aktivistiska uttryck.

Under närvaroträffen blandar vi föreläsningar med diskussioner och workshops. Det är viktigt att du har tillgång till internet, eftersom stora delar av kursen är på distans.

Det är också viktigt att du kan närvara på den obligatoriska träffen i Malmö, som äger rum under v. 27. Efter närvaroträffen avslutas kursen med en andra distansperiod bestående av ett projektarbete. Kursen ges på svenska, men visst material på engelska förekommer.

Kostnader & studiefinansiering

Vi tar ut en kostnad på 200 kronor för närvaroveckan – om den blir av.
Kursen berättigar till studiemedel på gymnasial nivå. 

Anmälan

Ansökan är öppen t o m den 26 april
Antagningsbesked kommer strax innan 1 maj.