Vänsterns Sommarakademi

En sommarkurs på distans

Vänsterns sommarakademi är en distanskurs, du behöver inte räkna med fysiska studieträffar. I anknytning till sommarkursen brukar vi dock erbjuda möjligheten att delta i en workshophelg på plats i Malmö. Workshophelgen är inte någon del av kursen, men ett fint tillfälle att träffa våra kursansvariga och den ena eller andra kurskamraten. 

En interaktiv distanskurs

Vänsterns akademi ska i första hand vara intressant för dig som är aktiv i någon del av arbetarrörelsen och som är nyfiken på såväl praktiska som teoretiska kunskaper. Vänsterns akademi är samtidigt en öppen för alla. Du behöver inte hysa några vänsteråsikter för att få en plats på kursen.

Vänsterns akademi är en folkhögskolekurs på helfart. Det innebär att du inte får högskole- eller gymnasiepoäng. Men du slipper också tentor och annat som kan stressa dig. Vi vill att du aktivt ska delta i en kunskapsresa i dialog med dina kurskamrater och dina lärare. Lärprocessen är interaktiv, och du som deltagare ska kunna påverka dina studier. 

Kursen styrs av ett demokratiskt kunskapsideal. Som studerande ska du inte bara konsumera texter eller svara på lärarstyrda uppgifter, utan vi satsar på interaktiva och dynamiska samtal inom våra kursmoduler. Varje vecka kommer du att ges möjlighet att på olika sätt reflektera över kursens innehåll. Under kursens gång ska du skriva ett eget fördjupningsarbete.

 

Kostnader & studiefinansiering

Kursen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel från CSN för studier på gymnasial nivå.

Ta tillbaka skolan!

I samband med kursen arrangerar vi tillsammans med ABF Mamö en workshop- och nätverkshelg i Malmö den 5 – 6 augusti. 

”Ta Tillbaka Skolan!” kommer vara en plats för att träffa andra engagerade lärare, nätverk och andra gräsrötter inom skolan. Helgen kommer även fyllas av filmvisningar, panelsamtal samt workshops.

Denna helg är inte en del av kursen, men vi hoppas att så många kursdeltagare som möjligt vill delta och föra vidare kampen för en bättre skola till nästa nivå. Du kommer att få mer information om helgens program under kursens gång.