Vänsterns Sommarakademi

Marknadsskolan, vinstjakt & motstånd

Vill du veta mer om marknadsskolans och vinstjaktens effekter på hela utbildningssystemet, inklusive den kommunala skolan? Vi vill tillsammans med dig diskutera hur vi kan vända denna utveckling. 
 
Vår sommarkurs är uppdelad i två delar, där vi i första delen undersöker hur den så kallade marknadsskolan har uppstått, vilka effekter den har haft på samhället och barns rätt till utbildning. I den andra delen fokuserar vi på olika verktyg för organisering och möjliga vägar framåt för ett nytt skolsystem

Vi studerar marknadsskolans historia och uppkomst i samband med friskolereformen, det fria skolvalet och kommunaliseringen av skolan. Därefter undersöker vi närmare de politiska och ekonomiska incitamenten som är del av skolmarknadens framväxt, och vilka effekter detta har fått för elever, lärare och samhället i stort. Vi berör även hur den kommunala skolan har påverkats av friskolornas expansion.

Tillsammans går vi också igenom metoder för facklig- och politisk organisering som vänder apati till förändringskraft. Dessutom kollar vi på lyckade exempel av organisering, såsom lärarorganisering utomlands eller studentorganisering, och vilka lärdomar vi kan dra av dessa!

En interaktiv distanskurs

Våra distanskurser är folkhögskolekurser. Det innebär att de är öppna för alla. Du får visserligen inga högskole- eller gymnasiepoäng, men du slipper också tentor och annat som kan stressa dig. Vi vill att du aktivt ska delta i en kunskapsresa i dialog med dina kurskamrater och din kursansvariga lärare. Lärprocessen är interaktiv, och du som deltagare ska kunna påverka dina studier. 

Kursen styrs av ett demokratiskt kunskapsideal. Som studerande ska du inte bara konsumera texter eller svara på lärarstyrda uppgifter, utan vi satsar på interaktiva och dynamiska samtal inom våra kursmoduler. Varje vecka kommer du att ges möjlighet att på olika sätt reflektera över kursens innehåll. Under kursens gång ska du skriva ett eget fördjupningsarbete.

 

Kostnader & studiefinansiering

Kursen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel för studier på gymnasial nivå.

Ta tillbaka skolan!

I samband med kursen arrangerar vi tillsammans med ABF Mamö en workshop- och nätverkshelg i Malmö den 5 – 6 augusti. 

”Ta Tillbaka Skolan!” kommer vara en plats för att träffa andra engagerade lärare, nätverk och andra gräsrötter inom skolan. Helgen kommer även fyllas av filmvisningar, panelsamtal samt workshops.

Denna helg är inte en del av kursen, men vi hoppas att så många kursdeltagare som möjligt vill delta och föra vidare kampen för en bättre skola till nästa nivå. Du kommer att få mer information om helgens program under kursens gång.