Vänsterns Sommarakademi

Sommarkurs 

Vänsterns sommarakademi har funnits sedan år 2000. Formerna för kursen har varierat, liksom innehållet. I regel har vi kombinerat en distansstudieperiod med en närvarovecka i våra lokaler i Malmö. På grund av den pågående pandemin är årets kurs dock en heldistanskurs och något kortare än vanligt.

Vi organiserar sommarkursen med stöd av Vänsterpartiet Göteborg, Vänsterpartiet Malmö, Vänsterpartiet Sjuhärad och Vänsterpartiet Örebro län.

Denna sommar kommer vi med en nyupplaga av succékursen från förra sommaren Lag, ordning och oordning. Vi undersöker hur de härskande klasserna använder sig av polis, militär, repression och disciplinering för att bevara sin makt.

Varför ljuder debatten om hårdare tag? Varför är fängelser en självklarhet i dagens samhälle? Vilka grupper tvingas i sin vardag förhålla sig till polisiär övervakning och våld? Idag upprepas det så pass ofta att statens våld är ofrånkomligt för att samhället ska fungera, att det har blivit en självklarhet över hela det politiska spektrat. Men går det att tänka sig ett samhälle byggt på andra principer? Vi diskuterar relationen mellan makten och lagen och drömmer om andra former för ordning och oordning.

Formen för kursen och innehållet kommer att vara något annorlunda i år då vi redan från början planerar för att ha hela kursen på distans. Som kursdeltagare pluggar du både individuellt och i en studiegrupp. Du läser litteratur som är relevant för den aktuella vänsterdebatten, tittar på film, lyssnar på distansföreläsningar, deltar i webbinarier, testar på kreativa och aktivistiska uttryck.

Kursen ges på svenska, men visst material på engelska kan förekomma.

Kostnader & studiefinansiering

Kursen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel för studier på gymnasial nivå.