Spanska – Språk, kultur och samhällsliv på Kuba

Förberedande distanskurs

Du inleder dina studier med distansstudier om Kubas historia, samhällssystem samt aktuella problem och utmaningar för att sedan läsa spanska på plats i Cienfuegos/Kuba.

Under den förberedande distanskursen diskuterar vi Kubas historia, ekonomi och kultur samt ger dig svar på dina frågor om alla praktikaliteter som har att göra med din vistelse på Kuba. Distanskursen körs utan närvaroträffar i Malmö. Du behhöver ha tillgång till nätet för att kunna delta.

Spanska på Kuba

Själva språkkursen genomförs i samverkan med Fakulteten för språk och humaniora vid Cienfuegos universitet. Universitetet har lång erfarenhet av spanskakurser för svenska studerande. Vi har samarbetat sedan 2013.

Språkinlärningen sker utifrån dina förkunskaper, i små, nivåanpassade studiegrupper. Vi erbjuder sålunda kurser för nybörjare och för personer med förkunskaper. Har du läst spanska minst motsvarande gymnasiets kurser 6 och 7 kan du dessutom söka till vår kurs i avancerad spanska.

I Cienfuegos varvas kommunikativ spanska med grammatiska studier och skriftliga uppgifter. I kursprogrammet ingår också ett seminarie- och ett studiebesöksprogram. Kursen inkluderar slutligen en avslutande projektperiod där du på egen hand eller tillsammans med studiekamrater ges möjligheten att göra egna studiebesök och fördjupa dig i ett ämne i anknytning till kursens övergripande tema

Praktisk information

Resan till Kuba samordnas visserligen av oss, men flyget till Kuba ansvarar du själv för. Vi kan hjälpa dig med ditt visum. Ditt boende på Kuba kan du boka via oss eller ordna själv. Väljer du ett eget boende kan vi dock inte garantera för kvalitén eller hjälpa till i kontakt med värdarna. 

Vi organiserar en första övernattning i Havanna om detta skulle behövas, samt transfer från Havanna till Cienfuegos.

Individuella kurstider

Om du har problem att vara i Kuba under en längre period eller om våra terminstider inte passar dig, kan du – efter att vi har startat vår verksamhet i Cienfuegos igen – ansöka om en individuell studieplats. 

Du kan studera spanska under minst en månad i Cienfuegos och har möjlighet att ange ett önskat startdatum för din vistelse i Kuba. 

Om du har en individuell studieplats kommer du i regel inte kunna delta i vårt förberedande distansstudieprogram och du kan komma att ingå i en studerandegrupp i Cienfuegos som inte består av svenska studerande.

Vi försöker dock alltid se till att du kan ansluta till den svenska studerandegrupp som finns i Cienfuegos under såväl vår- som höstterminen. Om detta är möjligt beror på tidsplanen för dina studier, dina egna önskemål och tillgången till studieplatser. 

Antagning

Kursen förutsätter att du talar engelska (som behövs för att kunna prata med personal på plats – om du inte redan kan kommunicera på spanska) eller spanska och att du har tillgång till dator (för att kunna delta i den inledande distanskursen). Du behöver dessutom ha ett pass med en giltighetstid på minst sex månader efter kursens slut. Detta för att kunna få visum till Kuba.

Du kompletterar din ansökan med ett personligt brev. I brevet vill vi att du kort beskriver dig själv, din bakgrund och eventuella ideella engagemang som du tycker är relevanta för ansökan. Vi vill också gärna att du skriver om vilka dina målsättningar du har med studierna samt varför du är intresserad av en plats på kursen. 

Om du söker en plats med individuell kurstid så vill vi gärna veta när och hur länge du gärna vill studera i Cienfuegos.

Samtliga ansökningar följer vi upp med ett antagningssamtal. Viktigt för oss är att kunna svara på dina frågor om kursen och att ge en bild av hur vardagen i Kuba ser ut för studerande. 

Kostnader

Kvarnby folkhögskola tar inte ut någon kursavgift, men vistelsen på Kuba innebär en del kostnader för exempelvis resa och visum, logi, kurslitteratur, program, olika myndighetsavgifter osv.

Vi beräknar att den samlade kostnaden för din resa plus vistelse på Kuba blir uppskattningsvis omkring 40 000 kr för en 15 veckors vistelse på Kuba. (Du som vill läsa kursen individuellt har förstås en annan kostnadsbild som är beroende av längden på din vistelse i Cienfuegos.)  

I den här kostnadskalkylen ingår flyg, transfer, boende, måltider, visum, diverse avgifter till kubanska myndigheter samt kursprogram. Notera att vi bara kan ge en ungefärlig kalkyl på dina totala kostnader för vistelsen på Kuba. Kostnaderna varierar beroende av aktuella flygpriser, valutakurser och givetvis också beroende på den standard du väljer för ditt boende. Just nu är dessutom den ekonomiska situationen i Kuba ansträngd, och många varor har starkt variereande priser. Du kan alltid sänka dina kostnader genom att exempelvis dela rum med någon kurskamrat.

Finansiering

Kursen berättigar till studiemedel för studier på gymnasial nivå hos CSN. Du kan också ansöka om så kallad merkostnadslån för finansiering av dina kostnader för flygresan hos CSN.

Bra att veta: Du kommer inte att ha internet på ditt boende! Men tillgång till nätet är inte komplicerat. Det finns gott om WiFi-zoner i Cienfuegos där du mot avgift kan surfa, föra videosamtal etc. Du har också möjlighet att använda universitetets datasalar.