Spanien och Francos spöke

Interaktiv distanskurs

Kriget i Spanien framställs ofta som en strid mellan fascister och antifascister. På republikens sida stod anarkister, socialister och kommunister samt många internationella frivilliga. Franco hade med sig kyrkan, storgodsägarna samt de fascistiska staterna Italien och Tyskland. 

Men kriget var också en konflikt mellan de regionala nationalistiska rörelserna i bl a Baskien och Katalonien och storspanska nationalister. Mellan internationellt storkapital och en spansk republik som värnade om sitt oberoende. Under kriget eskalerade också konflikten inom den republikanska sidan mellan de borgerliga och prosovjetiska krafterna och de vänsterkrafter som försökte förvandla kriget till en revolution. 

Kursen ges helt på distans och förutsätter regelbunden tillgång till internet. Våra distanskurser är interaktiva. Alla deltagare förväntas aktivt delta i diskussioner och ingår dessutom i studiegrupper, som lätt ska kunna träffas ”irl” om möjligt. Studierna sker med hjälp av Kvarnby folkhögskolas distanskursplattform. 

Under distanskursen kommer vi att studera spanska inbördeskrigets förhistoria och bakgrund och Francodiktaturens utveckling och avveckling. Hur fortsatte och fortsätter kriget att påverka Spaniens historia och samhälle? Vad hände efter Francodiktaturens avveckling? Hur minns man kriget i dagens Spanien?

Kostnad och finansiering

Kursen är gratis. Kursen ger rätt till studiemedel för gymnasiala studier hos CSN. (OBS! Om du läser minst 50% under en termin, på en eller flera skolor.)

Antagning

Du behöver ha kunskaper i engelska, eftersom viss litteratur och vissa filmer kommer att vara på engelska. Du behöver ha tillgång till dator.