Ryska revolutionen och det korta 1900-talet

Det korta 1900-talet

Distanskursen Ryska revolutionen och det korta 1900-talets handlar om revolutionsåret 1917 och dess följder. Under våren 2020 ges delkurs 2 som fokuserar revolutionens långsiktiga konsekvenser och Sovjetunionens historia under åren 1921 – 1991. 

Interaktiv distanskurs

Kursen ges helt på distans och förutsätter regelbunden tillgång till internet. Notera att distanskursen är interaktiv: Alla deltagare förväntas aktivt delta i diskussioner och ingår dessutom i studiegrupper, som lätt ska kunna träffas ”irl” om möjligt. Studierna sker med hjälp av Kvarnby folkhögskolas egen distanskursplattform. 

Kursen består av två delar, varav den första ges på höst- och den andra på vårterminen. Båda kursdelar är fristående, du kan alltså läsa del två utan att behöva läsa del ett först. 

Kostnader & studieekonomi

Kursen är gratis, men du behöver räkna med kostnader för att köpa kurslitteratur.

Du som läser delkurs 1 (höstterminen) och eller delkurs 2 (vårterminen) kan delta i en frivillig studieresa till Ryssland i april 2020. Resan är inte någon obligatorisk del av kursen och du som vill delta betalar en särskild deltagaravgift. Mer information om resan får du efter att du är antagen till kursen. 

Kursen ges på halvfart och berättigar till studiemedel för gymnasiala studier hos CSN. 

Antagningskrav

För att läsa kursen krävs kunskaper i engelska, eftersom kurslitteraturen till största del är på engelska. 

Kontakta oss gärna för mer information.