Ryska revolutionen och Sovjetunionens historia

Året var 1917

Distanskursen Ryska revolutionen och det korta 1900-talets handlar i första hand om revolutionsåret 1917. Den tidsperiod som kursen fokuserar på är dock längre än så och präglades av första världskriget, arbetarrörelsens splittring och Sovjetunionens grundande. Vi kommer att undersöka ryska revolutionens förhistoria, förlopp och konsekvenser och diskuterar bland annat hur pass mycket dagens Ryssland fortfarande kan tänkas påverkas av dessa händelser.

Interaktiv distanskurs

Kursen ges helt på distans och förutsätter regelbunden tillgång till internet. Notera att distanskursen är interaktiv. Som deltagare förväntas du aktivt delta i diskussioner och vi uppmuntrar alla deltagare att bilda studiegrupper som lätt ska kunna träffas “irl”. Studierna sker med hjälp av Kvarnby folkhögskolas distanskursplattform. 

Kostnader & studieekonomi

Kursen är gratis, men du behöver räkna med kostnader för att köpa kurslitteratur.

Du kan läsa på halv- eller kvartsfart. Kursen ger rätt till studiemedel för gymnasiala studier hos CSN. (OBS! Notera att du behöver läsa minst 50% under en termin, på en eller flera skolor, för att få studiemedel.)

Antagningskrav

För att läsa kursen krävs kunskaper i engelska, eftersom delar av kurslitteraturen kan vara på engelska. 

Kontakta oss gärna för mer information.