Rosa Luxemburg och den tyska revolutionen

Interaktiv distanskurs

Kursen ges helt på distans och förutsätter regelbunden tillgång till internet. Notera att distanskursen är interaktiv. Som deltagare förväntas du aktivt delta i diskussioner och du kommer att ingå i en studiegrupp. 

Kostnader och studieekonomi

Kursen är gratis, men du behöver räkna med kostnader för att köpa kurslitteratur.

Du kan läsa kursen på halv- eller kvartsfart. Kursen ger rätt till studiemedel för gymnasiala studier hos CSN. (OBS! Notera att du behöver läsa minst 50% under en termin, på en eller flera skolor, för att få studiemedel.)

Antagningskrav

För att läsa kursen krävs kunskaper i engelska, eftersom delar av kurslitteraturen kommer att vara på engelska. 

Kontakta oss gärna för mer information.