Rosa Luxemburg och den tyska revolutionen 1918/19

Interaktiv distanskurs

Kursen ges helt på distans och förutsätter regelbunden tillgång till internet. Notera att distanskursen är interaktiv. Som deltagare förväntas du aktivt delta i diskussioner och vi uppmuntrar alla deltagare att bilda studiegrupper som lätt ska kunna träffas “irl”. Studierna sker med hjälp av Kvarnby folkhögskolas distanskursplattform. 

Studieresa till Berlin

I anknytning till kursen, den 12-16 januari 2019, reser vi tillsammans till Berlin. Där rör vi oss i spåren efter Rosa Luxemburg och den tyska revolutionen. Vi kommer också att delta i manifestationen till minnet av 100-årsdagen av mordet på Rosa Luxemburg och hennes kamrat Karl Liebknecht. 

Vi gör resan efter avslutad kurs. Du som har läst kursen på hösten kan anmäla dig. Förväntade kostnader för 4 nätter på hotell och program i Berlin är 1500 kr. Resan och mat betalar du själv. 

Kostnader och studieekonomi

Kursen är gratis, men du behöver räkna med kostnader för att köpa kurslitteratur.

Du kan läsa på halv- eller kvartsfart. Kursen ger rätt till studiemedel för gymnasiala studier hos CSN. (OBS! Notera att du behöver läsa minst 50% under en termin, på en eller flera skolor, för att få studiemedel.)

Antagningskrav

För att läsa kursen krävs kunskaper i engelska, eftersom delar av kurslitteraturen kan vara på engelska. 

Kontakta oss gärna för mer information.