Resa in i det okända – Sovjetunionens historia

Interaktiv distanskurs

Öppnandet av de sovjetiska arkiven på 1990-talet har resulterat i många nya forskningsresultat, som i vissa hänseenden har reviderat äldre forskning. Tillsammans med författaren Anders Carlsson läser vi hans bok Resa in i det okända och tar oss ut på en gemensam kunskapsresa.

Anders Carlsson har ägnat fyra år åt att sammanställa och sammanfatta tillgänglig forskning om Sovjets historia. Tillsammans kommer vi att diskutera orsaker, drivkrafter och förutsättningarna för socialismen i det ryska riket, hur den utvecklades och varför Sovjet till slut gick under. 

Kursen ges helt på distans och förutsätter regelbunden tillgång till internet. Våra distanskurser är interaktiva. Alla deltagare förväntas aktivt delta i diskussioner och ingår dessutom i studiegrupper, som ska kunna träffas fysiskt om möjligt. 

Kostnader och finansiering

Kursen är gratis. Det tillkommer kostnader för kurslitteratur.

Eftersom det är en kvartsfartskurs kan du inte få studiemedel för denna kurs. Men du kan kombinera kursen med andra kurser – på Kvarnby folkhögskola eller hos någon annan utbildningsanordnare – för att komma upp i studietakt. Läser du minst 50% under en termin kan du få studiemedel av CSN. 

 

 

Antagning

Vi antar löpande i mån av plats. Antagningen kan komma att stängas när alla kursplatser är tillsatta. Du behöver ha tillgång till internet för att kunna läsa kursen.