Politisk grundkurs

Distanskurs med fysiska möten

Kursen tar upp olika perspektiv och politiska frågor och relaterar dessa till politisk ekonomi och filosofi. Du får en introduktion till politisk filosofi, politisk ekonomi, imperialismteori och kommer att kunna diskutera frågor som rör reform eller revolution, feminism, kampen mot rasism och klimatkamp. Vi frågos oss och diskuterar hur marxistisk teori kan tillämpas på olika frågor.

Kursen är en distanskurs med regelbundna fysiska träffar i Malmö. Du behöver kunna delta i dessa möten och ha regelbunden tillgång till internet. Våra distanskurser är interaktiva. Alla deltagare förväntas aktivt delta i diskussioner. 

Kostnader och finansiering

Kursen är gratis. Det tillkommer kostnader för kurslitteratur.

Eftersom det är en kvartsfartskurs kan du inte få studiemedel för denna kurs. Men du kan kombinera kursen med andra kurser – på Kvarnby folkhögskola eller hos någon annan utbildningsanordnare – för att komma upp i studietakt. Läser du minst 50% under en termin kan du få studiemedel av CSN. 

 

 

Antagning

Vi antar löpande i mån av plats. Antagningen kan komma att stängas när alla kursplatser är tillsatta. Tänk på att du behöver kunna delta i våra fysiska möten för att kunna bli antagen till kursen.