Vänsterns organisatörskurs

Nån jävla ordning…

Effektivt politiskt eller fackligt arbete kräver förmågan att kunna organisera och leda. 

Vår kurs riktar sig till alla som vill aktivera sig inom en bred vänster. Vi kommer att titta närmare på ämnen som ”Vänsterns teori och praktiska metod”, ”Organisationsformer”, ”Politisk strategi och taktik”, ”Ledarskap”, ”Feministisk och antirasistisk organisation” samt ”Aktivism och aktivismkritik”.   

Kursen ges i samverkan med Vänsterpartiet Malmö.

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna.

En interaktiv distanskurs

Kursen inleds och avslutas med obligatoriska närträffar,men är däremellan en distanskurs. 

Under distanskursen kommer vi att studera hur teori, strategi och taktik hänger samman; varför vänstern i Sverige är organiserad som den är; hur man kan arbeta och vilka organisatoriska verktyg som bäst lämpar sig för olika situationer.

Studielitteraturen tillsammans med deltagarnas egna erfarenheter av politiskt arbete kommer att ligga till grund för diskussionerna som regelbundet sker på nätet och vid fysiska träffar.

Notera att distanskursen är interaktiv: Som deltagare förväntas du aktivt delta i diskussioner och ingår dessutom i studiegrupper, som lätt ska kunna träffas ”irl” om möjligt. Studierna sker med hjälp av Kvarnby folkhögskolas egen distanskursplattform.