Nato, kalla kriget och den svenska alliansfriheten

Interaktiv distanskurs

Efter Rysslands invasion av Ukraina fattade Sverige hastigt det historiska beslutet att överge 200 år av alliansfrihet och ansökte tillsammans med Finland om medlemskap i NATO. Politiker, journalister och opinionsbildare använder sig retoriskt av flera historiska paralleller från efterkrigstiden. Man talar om ett nytt kallt krig mellan NATO och Ryssland och att risken för ett storkrig i Europa inte längre kan uteslutas.  

Bakom de retoriska figurerna döljer sig en verklig historia om den värld som växte fram efter de allierades seger över nazismen där den tidiga efterkrigstidens drömmarna om fred och samexistens snabbt förbyttes till kärnvapenkapprustning och hot om ömsesidig utplåning. Det som vi idag refererar till som ”kalla kriget”. Sverige var då än mer inklämt mellan blocken. I väster våra skandinaviska grannländer som var med i NATO och i öster Finland som hade en vänskaps- och biståndspakt med Sovjetunionen samt Warszawapaktsländerna. Mitt i detta Europa sökte Sverige då utveckla en säkerhetspolitik för fred, nedrustning och avspänning mellan blocken. 

Vi vill studiera processerna och besluten som ledde fram till det kalla kriget, NATO och Warszawapaktens bildande. Vi kommer också att titta närmare på hur det alliansfria Sverige manövrerade mellan maktblocken. Vilka var de dåtida konflikterna och hur förhöll sig respektive stormakt till sina intressesfärer? Var Sverige verkligen alliansfritt? Varför utbröt, trots spänningarna, inget nytt storkrig i Europa? Vilka uttryck tog sig det kalla kriget i Afrika, Asien och Latinamerika och vilken roll spelade NATO respektive Warszawapaktsländerna i den antikoloniala befrielsekampen?    

Kursen ger en bred inblick i centrala historiska skeenden och en ökad förståelse för varför världen ser ut som den gör idag och varför vissa konflikter kommit att fortgå. 

Kursen ges helt på distans och förutsätter regelbunden tillgång till internet. Våra distanskurser är interaktiva. Alla deltagare förväntas aktivt delta i diskussioner och ingår dessutom i studiegrupper, som lätt ska kunna träffas ”irl”, om möjligt. 

Kostnad och finansiering

Kursen är gratis. Kursen ger rätt till studiemedel för gymnasiala studier hos CSN. (OBS! Notera att du behöver läsa minst 50% under en termin, på en eller flera skolor, för att få studiemedel!)

 

Antagning

Du behöver ha kunskaper i engelska, eftersom viss litteratur och vissa filmer kommer att vara på engelska. Du behöver ha tillgång till dator.