Nato, kalla kriget och den svenska alliansfriheten

Interaktiv distanskurs

Efter Rysslands invasion av Ukraina fattade Sverige hastigt det historiska beslutet att överge 200 år av alliansfrihet och ansökte om medlemskap i NATO. Politiker, journalister och opinionsbildare använder sig retoriskt av flera historiska paralleller från efterkrigstiden. Man talar till exempel om ett nytt kallt krig mellan NATO och Ryssland och menar att risken för ett storkrig i Europa inte längre kan uteslutas.  

Bakom de retoriska figurerna döljer sig en verklig historia om den värld som växte fram efter de allierades seger över nazismen, där efterkrigstidens drömmar om fred och samexistens snabbt förbyttes till kärnvapenkapprustning och hot om ömsesidig utplåning, dvs. det som vi idag refererar till som ”kalla kriget”. 

Under kalla kriget präglades Östersjöområdet av konflikten mellan Nato- som Warszawapaktsländer. Finland var neutralt, men hade en vänskaps- och biståndspakt med Sovjetunionen. Mitt i detta manövrade det alliansfria Sverige och försökte föra en säkerhetspolitik för fred, nedrustning och avspänning mellan blocken. 

Vi kommer att titta närmare på hur det alliansfria Sverige manövrerade mellan maktblocken. Vilka var Kalle krigets konfliktlinjer? Var Sverige verkligen alliansfritt? Varför utbröt, trots spänningarna, inget nytt storkrig i Europa? Hur agerade supermakterna i Östersjöområdet, i Europa och i resten av världen?    

Kursen ger en bred inblick i Europas samtidshistoria och en ökad förståelse för varför världen ser ut som den gör idag och varför vissa konflikter kommit att fortgå även efter Berlinmurens fall och kalla krigets slut. 

Kursen ges helt på distans och förutsätter regelbunden uppkoppling. Våra distanskurser är interaktiva. Alla deltagare förväntas aktivt delta i diskussioner och ingår dessutom i studiegrupper, som lätt ska kunna träffas ”irl”, om möjligt. 

Kostnad och finansiering

Kursen är gratis. Kursen ger rätt till studiemedel för gymnasiala studier hos CSN om du väljer att studera på 50%. 

 

Antagning

Du behöver ha kunskaper i engelska, eftersom viss litteratur och vissa filmer kommer att vara på engelska. Du behöver ha uppkoppling och vara förberedd på att göra skriftliga inlämningsarbeten.