Kuba – revolutionens historia och samtid

Interaktiv distanskurs

Under numera tolv presidentadministrationer i USA har man spått den kubanska revolutionens snara fall. Det revolutionära Kuba har visat en otrolig förmåga till överlevnad och anpassning, också under perioder då landets ekonomi var nära gränsen till kollaps. Hur är detta möjligt? Och hur ser stödet för revolutionen egentligen ut i dagens Kuba? 

Kursen ges helt på distans och förutsätter regelbunden tillgång till internet. Våra distanskurser är interaktiva. Alla deltagare förväntas aktivt delta i diskussioner och ingår dessutom i studiegrupper, som lätt ska kunna träffas ”irl” om möjligt. Studierna sker med hjälp av Kvarnby folkhögskolas distanskursplattform. 

Under distanskursen kommer vi att studera Kubas historia fram till revolutionens seger och bakgrunden till att revolutionen fick en socialistisk karaktär. Vi kommer vidare att fördjupa oss i relationen Kuba-USA och den kubanska internationalismens olika uttryck – från stöd till olika  guerillarörelser under 60-talet, till det direkta militära engagemanget i de postkoloniala afrikanska befrielsekrigen under 70- och 80-talen till dagens medicinska biståndspolitik, där Kuba ensamt förser utvecklingsländerna med fler läkare än samtliga OECD-länder tillsammans. Slutligen kommer vi att studera de senaste 25 årens utveckling från Sovjetunionens upplösning fram till dagens protester i landet.

Kostnad och finansiering

Kursen är gratis. Kursen ger rätt till studiemedel för gymnasiala studier hos CSN. (OBS! Notera att du behöver läsa minst 50% under en termin, på en eller flera skolor, för att få studiemedel!)

Antagning

Du behöver ha kunskaper i engelska, eftersom viss litteratur och vissa filmer kommer att vara på engelska. Du behöver ha tillgång till dator.