Kubanska revolutionens historia och samtid

Interaktiv distanskurs

Efter revolutionens seger har det snart förflutit 60 år och numera tolv presidentadministrationer i USA har alla spått revolutionens snara fall. Det revolutionära Kuba har visat en otrolig förmåga till överlevnad och anpassning, också under perioder då landet varit helt utan allierade och satt under total ekonomisk och finansiell blockad från USA.

Kursen ges helt på distans och förutsätter regelbunden tillgång till internet. Notera att distanskursen är interaktiv. Alla deltagare förväntas aktivt delta i diskussioner och ingår dessutom i studiegrupper, som lätt ska kunna träffas ”irl” om möjligt. Studierna sker med hjälp av Kvarnby folkhögskolas distanskursplattform. 

Under distanskursen kommer vi att studera Kubas historia fram till revolutionens seger och bakgrunden till att revolutionen fick en socialistisk karaktär. Vi kommer vidare att fördjupa oss i relationen Kuba-USA och den kubanska internationalismens olika uttryck, från stöd till guerillarörelser under 60-talet, till det militära engagemanget i de postkoloniala afrikanska befrielsekrigen under 70- och 80-talen till dagens medicinska biståndspolitik, där Kuba ensamt förser utvecklingsländerna med fler läkare än samtliga OECD-länder tillsammans. Slutligen kommer vi att studera de senaste 25 årens utveckling från Sovjetunionens upplösning fram till dagens omfattande reform- och förändringsprocess.

Kostnad och finansiering

Kursen är gratis. Du kan läsa kursen på halv- eller kvartsfart och ger rätt till studiemedel för gymnasiala studier hos CSN. (OBS! Notera att du behöver läsa minst 50% under en termin, på en eller flera skolor, för att få studiemedel.

Studieresa till Kuba

Du kan välja att enbart läsa distanskursen eller att kombinera dina studier med att delta i den nordiska studie- och solidaritetsbrigad som Kvarnby folkhögskola erbjuder i samverkan med Svensk-kubanska föreningen. I så fall tillkommer kostnader som beräknas uppgå till ca 15 000 kr för tre veckors program (inkl. flyg, kost, logi, och transfer). Vid studier på 50% kan du ansöka om merkostnadslån för flygresan till Kuba för deltagande i Nordiska brigaden. Notera att vi bara kan ge en ungefärlig kalkyl på dina totala kostnader för vistelsen på Kuba. Kostnaderna kan variera beroende av aktuella flygpriser, valutakurser.

Antagning

Kursen förutsätter att du talar engelska, då viss litteratur och vissa filmer kommer att vara på engelska, samt att du har tillgång till dator. För deltagande i brigaden behöver du dessutom ett pass med en giltighetstid på minst sex månader efter kursens slut. Detta för att kunna få visum till Kuba.