CMS Göteborg

Att göra det omöjliga

I samarbete med CMS Göteborg erbjuder vi tre olika distanskurser under höstterminen 2021. Samtliga kurser riktar sig till dig som är politiskt aktiv och vill fördjupa kunskaperna om arbetarrörelsens teori och praktik. 

Kurserna kombinerar distansstudier med regelbundna kursträffar i Göteborg på kvällstid. Du behöver ha tillgång till internet. Notera att våra distanskurser är interaktiva. Som deltagare förväntas du aktivt delta i diskussioner. 

 

 

Höstterminen 2021

Att förstå och förändra
En kurs för dig som vill bredda och fördjupa  kunskaperna om marxismen. Kursen ska ge en orientering i marxismen som tillämpbar teori, med koppling till feminism, klimatperspektiv och andra relevanta samhällsanalyser.

Organisatörskursen
Kursen passar främst dig med intresse för vänsterns praktiska arbete. Vi försöker ge insikt om hur vänsterns ideologi och samhällsanalys hänger samman med organisationsformerna. Under kursens gång diskuterar vi begrepp som teori, strategi och taktik, och hur dessa analytiskt och faktiskt skiljer sig åt och hänger samman.

Parlamentarikerkursen
Kursen passar främst dig med intresse för vänsterns parlamentariska arbete. Vi tittar tillsammans på olika aspekter av det parlamentariska arbetet och diskuterar förhållandet mellan parlamentariskt och utomparlamentariskt arbete. 

 

Kostnader och studieekonomi

Att läsa en distanskurs hos oss är gratis, men kostnader för att köpa kurslitteratur kan tillkomma. 

Du kan läsa våra distanskurser på halv- eller kvartsfart. Om du läser på minst halvfart ger studierna rätt till studiemedel för gymnasiala studier hos CSN. 

Antagningskrav

Det finns inga särskilda antagningsskrav för våra samverkanskurser med CSN.

Kontakta gärna CMS Göteborg direkt för mer information.