Vänsterns Akademi

Teori och praktik

Vänsterns akademi är ett system av distanskurser. Våra modulkurser läses under minst en termin på minst kvartsfart. Som studerande kan du välja fördjupningsmoment eller kombinera olika moduler för att komma upp till en högre studietakt. 

Ett ledmotiv för vårt modulkursutbud är hur teorier och akademisk kunskap kan relateras till vanliga människors vardag i allmänhet och det fackliga och politiska arbetet i synnerhet. Det är därför viktigt för oss att utforma våra modulkurser i nära samverkan med en bred facklig och politisk vänster.

Att läsa en distanskurs hos oss är alltid gratis. Kostnader för kurslitteratur eller för programaktiviteter, till exempel studieresor, kan dock tillkomma. 

Våra distanskurser är folkhögskolekurser. Det innebär att de är öppna för alla. Du får visserligen inga högskole- eller gymnasiepoäng, men du slipper också tentor och annat som kan stressa dig. Vi vill att du aktivt ska delta i en kunskapsresa i dialog med dina kurskamrater och din kursansvariga lärare. Lärprocessen är interaktiv, och du som deltagare ska kunna påverka dina studier. 

 

Folkbildning

Vänsterns akademis kurser arrangeras ofta i samverkan med våra huvudmän eller andra organisationer. Tack vare vårt samarbete med många olika organisationer – partier, fackföreningar, invandrar- och solidaritetsföreningar, ungdomsförbund, miljöorganisationer m. fl.  –  kan vi nå ut till människor med varierande intressen och bakgrund.

Distansundervisningen ger oss möjlighet att skapa kurser som är intressanta för människor som inte har möjlighet att besöka våra lokaler i Malmö. 

Vänsterns akademi bedrivs i enlighet med statens syfte med folkbildningen. Det innebär att vår kursverksamhet visserligen handlar om politik ur ett vänsterperspektiv, men Vänsterns akademi vill framför allt bidra till att stärka och utveckla demokratin genom att öka möjligheten för en mångfald människor att påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen.

I folkbildningspedagogikens anda vill vi skapa förutsättningar för en demokratisk bildningsprocess. Vänsterns akademi styrs av ett demokratiskt kunskapsideal. Som studerande ska du inte bara konsumera texter eller svara på lärarstyrda uppgifter, utan vi satsar på interaktiva och dynamiska samtal inom våra modulkursgrupper. Vi vill dessutom kombinera teoretisk kunskap med praktiskt engagemang.

Aktuella kurser

Vi är mitt inne i vårterminen och det går tyvärr inte att söka några studieplatser.