Vänsterns Akademi

Kurser för aktivister – och alla andra

Vår distanskurstermin startar den 5 september. Antagningen är öppen!

Våra distanskurser bedrivs på kvarts- eller halvfart. Kurserna berättigar till studiemedel på gymnasial nivå – om du läser minst på halvfart under en termin. (Det går bra att läsa flera kurser parallellt för att komma upp i studietakt.)

Att läsa en distanskurs hos oss är alltid gratis. Kostnader för kurslitteratur eller för programaktiviteter kan tillkomma. 

De kurser vi erbjuder ordnar vi ofta i samverkan med våra huvudmän eller andra organisationer som kan anses tillhöra en politisk vänsterrörelse i bred bemärkelse. 

Våra distanskurser är folkhögskolekurser. Du får visserligen inga högskolepoäng, men du slipper också tentor och annat som kan stressa dig. Vi vill att du aktivt ska delta i en kunskapsresa i dialog med dina kurskamrater och din kursansvariga lärare. Lärprocessen ska vara interaktiv, och du som deltagare ska kunna påverka dina studier. 

Folkbildning

Vänsterns akademi är en del av Kvarnby folkhögskola. I enlighet med statens syfte med folkbildningen vill vi med vår kursverksamhet bidra till att stärka och utveckla demokratin, öka möjligheten för en mångfald människor att påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen, utjämna utbildningsklyftor och öka allas delaktighet i kulturlivet. 

Vi är också en skola med folkrörelseförankring. Tack vare vårt samarbete med många olika organisationer – partier, fackföreningar, invandrar- och solidaritetsföreningar, ungdomsförbund, miljöorganisationer, kulturföreningar m fl.  –  kan vi nå ut till människor med varierande intressen och bakgrund. Distansundervisningen ger oss dessutom möjlighet att skapa kurser som är intressanta för människor som inte har möjlighet att besöka våra lokaler i Malmö. 

Kurserna ska vara utvecklande och intressanta för dig som har hjärtat till vänster, var du än bor. Det ska det vara möjligt att läsa helt individuellt på distans, att delta i schemalagda kursträffar och seminarier eller att bilda lokala studiegrupper som träffas regelbundet.  

Aktuella kurser

Kuba – revolutionens historia och samtid
Den 1 januari 1959 tågade bröderna Castro och deras kamrater in i Havanna. Kubas diktator Batista hade då redan hunnit fly landet. Kort därpå startade konflikten med just USA som fortfarande pågår. Vad ledde till revolutionärernas seger? Hur utvecklades det revolutionära Kuba sedan dess? Och hur ser situationen ut på Kuba idag?

Nato, kalla kriget och den svenska alliansfriheten
Under några veckor på våren 2022 övergav Sveriges hastigt 200 år av alliansfrihet och ansökte tillsammans med Finland om medlemskap i NATO. Under kursen kommer vi att studera processerna och besluten som ledde fram till det kalla kriget; NATO och Warszawapaktens bildande samt hur det alliansfria Sverige manövrerade mellan maktblocken.