Vänsterns Akademi

Kurser för aktivister – och alla andra

Vi kommer ihåg arbetarrörelsens gamla bildningsideal och vill erbjuda ett brett distanskursprogram för vänsterns aktivister och alla andra. Kursutbudet varierar från termin till termin.

Våra distanskurser bedrivs på kvarts- eller halvfart och berättigar till studiemedel på gymnasial nivå – om du läser minst på halvfart under en termin. (Det går bra att läsa flera kurser parallellt för att komma upp i studietakt.)

Att läsa en distanskurs hos oss är alltid gratis. Kostnader för kurslitteratur eller för programaktiviteter kan tillkomma. 

De kurser vi erbjuder ordnar vi ofta i samverkan med våra huvudmän eller andra organisationer som kan anses tillhöra en politisk vänsterrörelse i bred bemärkelse. 

Våra distanskurser är folkhögskolekurser. Du får visserligen inga högskolepoäng, men du slipper också tentor och annat som kan stressa dig. Vi vill att du aktivt ska delta i en kunskapsresa i dialog med dina kurskamrater och din kursansvariga lärare. Lärprocessen ska vara interaktiv, och du som deltagare ska kunna påverka dina studier. 

Folkbildning

Vänsterns akademi är en del av Kvarnby folkhögskola. I enlighet med statens syfte med folkbildningen vill vi med vår kursverksamhet bidra till att stärka och utveckla demokratin, öka möjligheten för en mångfald människor att påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen, utjämna utbildningsklyftor och öka allas delaktighet i kulturlivet. 

Vi är också en skola med folkrörelseförankring. Tack vare vårt samarbete med många olika organisationer – partier, fackföreningar, invandrar- och solidaritetsföreningar, ungdomsförbund, miljöorganisationer, kulturföreningar m fl.  –  kan vi nå ut till människor med varierande intressen och bakgrund. Distansundervisningen ger oss dessutom möjlighet att skapa kurser som är intressanta för människor som inte har möjlighet att besöka våra lokaler i Malmö. 

Kurserna ska vara utvecklande och intressanta för dig som har hjärtat till vänster, var du än bor. Det ska det vara möjligt att läsa helt individuellt på distans, att delta i schemalagda kursträffar och seminarier eller att bilda lokala studiegrupper som träffas regelbundet.  

Våren 2022
(OBS! Kurserna pågår och du kan inte söka längre)

Kuba – revolutionens historia och samtid
Den 1 januari 1959 tågade bröderna Castro och deras kamrater in i Havanna. Kubas diktator Batista hade då redan hunnit fly landet. Kort därpå startade konflikten med just USA som fortfarande pågår. Vad ledde till revolutionärernas seger? Hur utvecklades det revolutionära Kuba sedan dess? Och hur ser situationen ut på Kuba idag?

Politisk grundkurs
Vår grundkurs i politik erbjuder en grundläggande och grundlig introduktion till politisk teori. Med fokus på marxistisk politik följer vår kurs utvecklingen av politisk teori från upplysningen till nutiden. 

Resa in i det okända – Sovjetunionens historia
I oktober 1917 påbörjades det första socialistiska samhällsbygget som varade till och med 1991. Sovjetunionens historia hör till de allra mest omdebatterade händelserna i vår samtidshistoria. Tillsammans med författaren Anders Carlsson läser vi hans bok Resa in i det okända och tar oss ut på en gemensam kunskapsresa. 

Spanien och Francos spöke
Sommaren 1936 utsattes den unga spanska republiken för en fascistisk militärkupp. Under de kommande åren rasade ett inbördeskrig i Spanien som snart blev ett slags generalrep för det stundande världskriget. Med hjälp av litteratur och film studerar vi inbördeskrigets inverkan på det spanska samhället, från 1930-talet till idag.