Serieskolan

Bli professionell serietecknare!

Serieskolans lärare har en stark förankring i och en lång erfarenhet av seriebranschen, dessutom gästas skolan regelbundet av etablerade serietecknare med svensk och internationell renommé. Vi har dessutom ett nära samarbete med många aktörer inom seriebranschen. 

Vår serieskola är helt enkelt mer än bara en skolverksamhet: du som läser hos oss får tillgång till en kreativ och skapande miljö, en community som stödjer och hjälper dig i din konstnärliga utveckling.

Vårt mål är att ge dig en gedigen estetisk utbildning. Vad du vill jobba med när det kommer till din egen serieproduktion är upp till dig. Men du ska få en fast och bred grund att stå på och ständigt utvecklas mot dina mål.

Under din tid hos oss kommer du att vara med i många olika projekt. Vi deltar i Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg, Small Press Expo i Stockholm och Komiks.dk i Köpenhamn. Dessutom brukar vi ordna olika studieresor, ibland utomlands.

Våra kurser är läsårskurser på heltid med start i höst. Här hittar du våra aktuella läsårstider

Ett eller två år?

Serieskolan är en tvåårig utbildning. Du ska utveckla dina talanger och vi lär ut hela processen från idé till färdig serie. Vi blandar teori med praktik och ska se till att du blir en proffs med utsikt att kunna etablera sig som serietecknare.

Årskurs 1

Under första året lär du dig serieskapandets grunder, från idé till färdig serie. Du lär du dig om berättande, konstnärliga tekniker, digital bildbehandling, seriehistoria, branschkunskap, trycksaksproduktion med mera. Under året jobbar du med att skapa tidningar, böcker och utställningar och deltar i mässor och andra aktiviteter.

Du får dina första kontakter med förlag, tidningar och andra presumtiva uppdragsgivare. Merparten av dina arbetsuppgifter löser du på traditionellt sätt med papper och penna, men i kursen ingår också en grundläggande utbildning i skanning och digital bildbehandling.

Att nå ut med ditt serieskapande till andra är en viktig del av utbildningen: Under hela året jobbar du och dina kurskamrater med att ta fram olika tidningar, utställningar m.m. Viktigast är årsboken som trycks i stora upplagor och produceras på ett professionellt sätt. Den senaste årsboken kan du f.ö. gärna hämta på Serieskolan eller på vår skolfilial Röda huset. Helt gratis.

Årskurs 2

Du tar steget från studerande till proffs under ditt andra år hos oss. Du får möjlighet att utveckla ditt serieskapande med ett längre projekt. Studierna bedrivs till stor del individuellt, vilket ställer stora krav på dig. Du måste vara initiativrik, kunna hitta lösningar på praktiska problem och skaffa dig kontakter inom seriebranschen.

Du ska under ditt andra år hos oss förverkliga ett serieprojekt. För att kunna göra det får du din egen ateljéplats och en handledare på skolan. Vi rekommenderar dessutom att du skaffar en extern mentor, som ska vara såväl rådgivare som dörröppnare i seriebranschen. Du söker till Serietvåan genom att skicka en projektbeskrivning med syfte, målsättning och tidsplan. Du behöver dessutom en portfolio med egna arbeten.

Du som kan söka till hela utbildningen eller välja att bara söka in till årskurs 1 eller årskurs 2. Notera att vi prioriterar sökande som vill gå hela Serieskolan. Om du söker till årskurs 2 ska du kunna styrka att du redan har gått en jämförbar grundutbildning. 

Kreativt friår

Serieskolans kreativa friår är en möjlighet för etablerade serieskapare att fördjupa sig i ett långsiktigt projekt. Vi ger dig möjlighet att fokusera på experimentella och fördjupande projekt under ett år. Du får en egen ateljéplats, fri tillgång till teknik och en inspirerande miljö att arbeta i. Om du är intresserad av att få veta mer kan du skicka en projektbeskrivning, ett cv och relevanta referenspublikationer till oss.

 

Kostnader och studieekonomi

Vi tar ut en material- och programavgift på 2000 kr/läsår. I avgiften ingår fria kopior och utskrifter, en prenumeration på tidningen Bild&Bubbla, m m. Dessutom får du gratis kaffe/te på Serieskolan.

Notera gärna att Kvarnby folkhögskola inte har något internat. Skolan har heller inte några studentlägenheter.

Om du söker till hela Serieskolan eller bara årskurs 2 måste du kunna styrka att du är klar med gymnasiet. Du läser i så fall nämligen på eftergymnasial nivå.  Om du bara vill läsa årskurs 1 kan du göra detta på gymnasial nivå.

Serieskolan berättigar till studiemedel.

Om du undrar över något är du välkommen att höra av dig till oss. Ring, skriv, mejla eller kom helt enkelt förbi hos oss på en fredag förmiddag och se för dig själv. 

 

 

Skicka mer information

Vänligen fyll i fullständig adress / Please enter your complete address