Kurs för utländska akademiker

Vill du läsa på ett svenskt universitet?

Många utländska akademiker i Sverige står inför utmaningen att antingen slutföra en påbörjad akademisk utbildning i det svenska högskolesystemet eller att starta om och påbörja en ny akademisk utbildning här.

I båda fallen ökar dina möjligheter om du har behörighet i svenska och eventuellt ett antal andra skolämnen som du saknar.

Vi har skapat en kurs som ska ge dig möjlighet att komplettera dina behörigheter samt förbereda dig på studier i det svenska högskolesystemtet.

Intensiv svenska

Du studerar ett studieprogram som ska förbereda dig väl för studier på svenska universitet och högskola. Vi kommer att fokusera på ämnet svenska som andraspråk, men i studieprogrammet ingår också pass i svensk samtidshistoria, akademiskt skrivande på svenska samt tema- och projektarbeten.

Om du behöver studera fler ämnen än svenska kan vi diskutera möjligheten att lägga upp ett program som ger dig möjlighet att studera också andra ämnen.

Målet med kursen är att du ska få särskild behörighet i ämnet svenska som andrasprak samt i eventuella andra kärnämnen. Hur många terminer du behöver studera avgörs av dina studieresulat och beror på utvecklingen av dina färdigheter i ämnet svenska som andra språk.

Du studerar på Kvarnbyvägen 68.

Antagning

För att läsa denna kurs måste du vara klar med kurs SFI 3D. Du måste också kunna visa att du tidigare har läst på högskolenivå. Din ansökan måste därför kompletteras med ditt SFI-betyg och dokument som styrkar din tidigare utbildning.

När du söker en plats på vår  förberedande kurs för utländska akademiker kallar vi dig till ett antagningssamtal.

Kostnader och studiefinansiering

Kursen ges på deltid- eller heltid och berättigar till studiemedel.

Vi tar ut en material- och programavgift på 250 kr/termin, oberoende av  omfattningen av dina studier.

Avgiften finansierar en del studiematerial, ger dig rätt att använda skolans kopiatorer och gör att vi inte behöver ta ut särskilda avgifter till gemensamma utflykter etc. Avgiften ska betalas av alla som läser på Kvarnby folkhögskola.

Om du undrar över något är du välkommen att höra av dig till oss. Ring, skriv, mejla eller kom helt enkelt förbi och se för dig själv.