Orienterande Allmän kurs

Saknar du enstaka grundskolebetyg?

Vår orienterande allmänna kurs finns till för dig som nästan är klar med grundskolan. Kursen finns till för sådana behov som vi inte kan ta hänsyn till i en ordinarie Allmän kurs på gymnasienivå.

Orienteringskursen ger oss tillfälle till att kartlägga, bedöma, värdera och dokumentera dina kunskaper genom validering. Vi kommer också att ägna oss åt studieteknik och kursen omfattar särskilda insatser i att träna svenska i skrift.

Du kommer att kunna läsa dina ämnen utifrån en anpassad individuell studieplan. Vårt syfte är att ge dig goda chanser att lyckas med dina studier, bland annat genom att ge dig en särskild lugn och trygg studiemiljö och intensiv lärarhandledning i dina studier. 

Kursen är en del av vår Allmänna linje. Du läser dina ämnen nivågrupperat. Målet med kursen är att validera dina kunskaper, att ge dig möjlighet att komplettera och få de färdigheter och kunskaper som behövs för att du ska kunna lyckas med dina studier på gymnasial nivå.

Hur många terminer du behöver studera avgörs av din studievana, dina tidigare studieresulat och det beror inte minst på utvecklingen av dina färdigheter i ämnet svenska.

Du studerar antingen på Scheelegatan, där vi har vårt lärcentrum för svenska som andraspråk eller på Kvarnbyvägen, beroende av dina förkunskaper och din studiebakgrund. 

Kursen berättigar till studiemedel för studier på gymnasial nivå hos CSN.

Antagning

Du måste ha läst i svensk skola för att kunna läsa den här kursen. Glöm inte att komplettera din ansökan med tidigare betyg eller intyg från språkintroduktionen, 

När du söker en plats hos oss kallar vi dig till ett antagningssamtal. Det är utifrån dina tidigare studier och dina behov att studera svenska som andraspråk som du blir placerad i vårt kurssystem.

Du kan byta från din orienterande klass mitt under en termin, i takt med din kunskapsprogresion. Vårt mål är att du ska kunna ta del av undervisningen på alla nivåer utan att behöva stressa eller att känna att du spiller tid. 

Kostnader och studiefinansiering

Vi tar ut en material- och programavgift på 250 kr/termin som finansierar en del studiematerial, ger dig rätt att använda skolans kopiatorer och gör att vi inte behöver ta ut särskilda avgifter till gemensamma utflykter etc. Avgiften ska betalas av alla som läser på Kvarnby folkhögskola.

Kursen berättigar till studiemedel för studier på gymnasial nivå.

Om du undrar över något är du välkommen att höra av dig till oss. Ring, skriv, mejla eller kom helt enkelt förbi och se för dig själv.