Grundläggande Allmän kurs för invandrare

Vill du bli klar med grundläggande svenska?

Vill du studera på gymnasienivå? I så fall behövert du som har en utländsk skolutbildning läsa svenska på så kallad grundläggande nivå. Det kan du göra på Komvux – eller hos oss.

På Kvarnby folkhögskola läser du såväl svenska som andraspråk, matematik, engelska samt samhällskunskap på heltid. Vårt mål är att  introducera dig till ett annat sätt att studera, i en lugn och trygg studiemiljö och ge dig en bra grund och de behörighetr som behövs för att läsa vidare i det svenska utbildningssystemet.

Kursen är en del av vår Allmänna linje. Du läser i nivågrupperade klasser, utifrån dina kunskaper i svenska samt din skolbakgrund.

Målet med kursen är att du ska bli klar med studier som motsvarar den svenska grundskolan för att att kunna gå vidare till studier på gymnasial nivå. Hur många terminer du behöver studera avgörs av din studievana, dina tidigare studieresulat och beror på utvecklingen av dina färdigheter i ämnet svenska som andra språk.

Våra grundläggande kurser ligger på Kvarnbyvägen 68, där också kurserna på gymnasial nivå ges. I takt med dina växande språkfärdigheter kommer du att närma dig den kunskapsnivå som krävs för att läsa på mer avancerad nivå.

Kursen berättigar till studiemedel för studier på grundläggande nivå hos CSN.

Antagning

Du måste ha läst grundlägganda svenska som andraspråk tidigare. Vår kurs är avsedd för dig som klarar av studier på högstadiets senare årskurser. 

Du måste komplettera din ansökan med ditt SFI-betyg samt tidigare betyg i ämnet grundläggande svenska som andra språk. 

När du söker en plats på vår grundläggande kurs för invandrare kallar vi dig till ett antagningssamtal och du gör ett diagnostiskt språktest. Det är utifrån dina tidigare studier i svenska som andraspråk och ditt testresultat som du blir placerad i våra klasser på den introducerande kursnivån.

Kostnader och studiefinansiering

Vi tar ut en material- och programavgift på 500 kr/läsår som finansierar en del studiematerial, ger dig rätt att använda skolans kopiatorer och gör att vi inte behöver ta ut särskilda avgifter till gemensamma utflykter etc. Avgiften ska betalas av alla som läser på Kvarnby folkhögskola.

Kursen berättigar till studiemedel för studier på grundläggande nivå.

Om du undrar över något är du välkommen att höra av dig till oss. Ring, skriv, mejla eller kom helt enkelt förbi och se för dig själv.