Grundläggande Allmän kurs för invandrare

Är du klar med dina SFI-studier?

Är du klar med dina SFI-studier och vill läsa vidare? I så fall kan du läsa på så kallad grundläggande nivå. Det kan du göra på Komvux – eller hos oss.

På Kvarnby folkhögskola läser du svenska som andraspråk, matematik, engelska samt samhällskunskap på heltid. Du studerar ett studieprogram tillsammans med dina klasskamrater, inte individuella kurser. Vårt mål är att  introducera dig till ett annat sätt att studera, i en lugn och trygg studiemiljö.

Kursen är en del av vår Allmänna linje. Du läser i nivågrupperade klasser, utifrån dina kunskaper i svenska samt din skolbakgrund.

Målet med kursen är att du ska bli klar med studier som motsvarar den svenska grundskolan för att att kunna gå vidare till studier på gymnasial nivå. Hur många terminer du behöver studera avgörs av din studievana, dina tidigare studieresulat och beror på utvecklingen av dina färdigheter i ämnet svenska som andra språk.

Du studerar på Västra Hindbyvägen, där vi har vårt lärcentrum för svenska som andraspråk. I takt med dina växande språkfärdigheter kommer du att närma dig den kunskapsnivå som krävs för att läsa på mer avancerad nivå.

Kursen berättigar till studiemedel för studier på grundläggande nivå hos CSN.

Antagning

När du har avslutat SFI kan du börja hos oss. Du måste komplettera din ansökan med ditt SFI-betyg samt, om möjligt, med tidigare skolbetyg.

När du söker en plats på vår Introducerande kurs för invandrare kallar vi dig till ett antagningssamtal och du gör ett diagnostiskt språktest. Det är utifrån dina tidigare studier i svenska som andraspråk och ditt testresultat som du blir placerad i våra klasser på den introducerande kursnivån.

Du kan byta klass mitt under en termin, i takt med din språkliga utveckling. Vårt mål är att du ska kunna ta del av undervisningen på alla nivåer utan att behöva stressa eller att känna att du spiller tid. Vi ska försöka lotsa dig genom hela grundskolnivån så fort det går, så att dina studiemedel inte tar slut.

Kostnader och studiefinansiering

Vi tar ut en material- och programavgift på 250 kr/termin som finansierar en del studiematerial, ger dig rätt att använda skolans kopiatorer och gör att vi inte behöver ta ut särskilda avgifter till gemensamma utflykter etc. Avgiften ska betalas av alla som läser på Kvarnby folkhögskola.

Kursen berättigar till studiemedel för studier på grundläggande nivå.

Om du undrar över något är du välkommen att höra av dig till oss. Ring, skriv, mejla eller kom helt enkelt förbi och se för dig själv.