Grundläggande Allmän kurs med yrkesinriktning

Grundläggande svenska

Vi har valt att kombinera studier i svenska med en yrkesprofil inom vård och omsorg. Kursen förbereder för ett arbete inom denna bransch och ska ge dig behörighet i grundläggande svenska. 

Delar av kursen ger dig en introduktion till vårdrelaterade yrken och en översikt över den svenska arbetsmarknaden. Delar av kursen läser du i nivågrupperade klasser, utifrån dina kunskaper i svenska.

I kursen ingår också matematik och engelska samt ett antal andra skolämnen. Inom ramarna för din inviduella studieplan kan en praktikpriod på 4-6 veckor ingå i ditt kursprogram.

Målet med kursen är att du ska få behörighet att läsa på ett gymnasialt yrkesprogram. Hur många terminer du behöver studera avgörs av din studievana, dina tidigare studieresultat och det beror på utvecklingen av dina färdigheter i ämnet svenska som andra språk.

Du läser på Scheelegatan 7 i Malmö. 

Vård och omsorg

Kursens ska ge dig en introduktion till ett arbete nära människor och introducerar till yrken inom vård och omsorg. 

Vårt mål är att  ge dig en bra grund och de behörigheter som behövs för att läsa yrkesprogram så som vårdbiträde, men även barnskötare eller elevassistent. Du läser vårdrelaterade ämnen som ska förbereda dig för ett jobb inom branschen. Du får stöd om du är intresserad av att praktisera inom området. 

 

Antagning

Om du söker en plats till vårterminen behöver du ha läst svenska på grundläggande nivå tidigare. 

Du måste komplettera din ansökan med tidigare betyg från SFI och andra kurser som du har läst i Sverige. Vi kommer att kontakta med dig innan antagning för att få en bra bild av dina förkunskaper. 

OBS! Notera att det är bra att ha en avslutad utländsk grundskolutbildning för att läsa den här kursen, eftersom kursen fokuserar på att ge dig behörighet i grundläggande svenska som andraspråk. Andra ämnen läser du bara i jämförelsevis långsam takt. 

 

Kostnader och studiefinansiering

Vi tar ut en material- och programavgift på 500 kr/läsår som finansierar en del studiematerial och gör att vi inte behöver ta ut särskilda avgifter till gemensamma utflykter etc. Avgiften ska betalas av alla som läser på Kvarnby folkhögskola.

Kursen berättigar till CSN-studiemedel för studier på grundläggande nivå.

Om du undrar över något är du välkommen att höra av dig till oss.