Grundläggande Allmän kurs med yrkesinriktning

Vill du bli klar med grundläggande svenska?

Vill du läsa ett yrkesprogram på Komvux? I så fall behövert du som har en utländsk skolutbildning läsa svenska på så kallad grundläggande nivå. Det kan du göra på Komvux – eller hos oss.

Vi har valt att kombinera studier i svenska med en yrkesprofil så att du samtidigt kan få din behörighet i grundläggande svenska samt en introduktion till olika yrkesprogram. 

Delar av kursen läser du därför utifrån den yrkesinriktning du har valt, andra delar av kurser läser du i nivågrupperade klasser, utifrån dina kunskaper i svenska.

I kursen ingår också matematik och engelska samt ett antal andra skolämnen. Inom ramarna för din inviduella studieplan kan en praktikpriod på 4-6 veckor ingå i ditt kursprogram.

Målet med kursen är att du ska få behörighet att läsa på ett gymnasialt yrkesprogram. Hur många terminer du behöver studera avgörs av din studievana, dina tidigare studieresulat och beror på utvecklingen av dina färdigheter i ämnet svenska som andra språk.

Våra kurser med yrkesinriktning ges på Scheelegatan 7 i Malmö. 

Profil 1: Vård och omsorg

Kursen ska ge dig en introduktion till ett arbete nära människor och introducera till yrken inom vård och omsorg. 

Vårt mål är att  ge dig en bra grund och de behörigheter som behövs för att läsa yrkesprogram som vårdbiträde, barnskötare eller elevassistent.  Du läser vårdrelaterade ämnen som ska förbereda dig för vidare studier på en yrkesutbildning på gymnasienivå. 

Profil 2: Industri och hantverk

Kursen ska ge dig en introduktion till ett arbete inom lager, bygg eller industri.  

Vårt mål är att  ge dig en bra grund och de behörigheter som behövs för att läsa yrkesprogram som golvläggare, målare, svetsare eller betongsarbetare.  Du läser yrkessvenska och lär dig mer om olika hantverksyrken så att du är väl förebredd för vidare studier på en praktisk yrkesutbildning.

Antagning

Du måste ha en avslutad utländsk grundskolutbildning och är klar med SFI.  

Du måste komplettera din ansökan med ditt SFI-betyg. Skicka gärna med andra betyg och intyg så att vi får en bra bild av dina förkunskaper. 

Kostnader och studiefinansiering

Vi tar ut en material- och programavgift på 500 kr/läsår som finansierar en del studiematerial och gör att vi inte behöver ta ut särskilda avgifter till gemensamma utflykter etc. Avgiften ska betalas av alla som läser på Kvarnby folkhögskola.

Kursen berättigar till CSN-studiemedel för studier på grundläggande nivå.

Om du undrar över något är du välkommen att höra av dig till oss.