Grundläggande svenska med yrkesprofil

Grundläggande svenska

Du kan kombinera studier i svenska med yrkesprofilerna vård och omsorg eller barn och fritid. Kursen förbereder för ett arbete inom den bransch du har valt. 

Delar av kursen ger dig en introduktion till det yrke du har valt, branschkunskap och en översikt över den svenska arbetsmarknaden. Delar av kursen läser du i nivågrupp, utifrån dina kunskaper i svenska.

Inom ramarna för din inviduella studieplan kan en praktikperiod på 4-6 veckor ingå i ditt kursprogram.

Målet med kursen är att du ska få behörighet att läsa vidare på gymansienivå och få en merit när du söker jobb inom den bransch du har valt. 

Du läser på Scheelegatan 7 i Malmö. 

Vård och omsorg

Kursens fokuserar på ett arbete nära människor och introducerar till yrken inom vård och omsorg. 

Vårt mål är att  ge dig en bra grund för att senare läsa ett vårdyrkesprogram eller jobba som vårdbiträde. Du läser vårdrelaterade ämnen som ska förbereda dig för ett jobb inom branschen. Du får stöd att hitta en praktikplats om du är intresserad av att praktisera inom området. 

 

Barn och fritid

Kursens ska ge dig en introduktion till ett arbete med yngre barn inom förskola eller på familjedaghem, fritidshem med mera. 

Vårt mål är att  ge dig en bra grund för att läsa barnskötarprogrammet eller jobba inom barnomsorgen. Du kommer att utveckla dina kunskaper inom pedagogik och hur du kan arbeta med barns utveckling och lärande. Du får stöd att hitta en praktikplats om du är intresserad av att praktisera inom området. 

 

Antagning

Du behöver vara klar med SFI för att kunna läsa kursen. Även du som redan har läst på grundläggande nivå kan söka en plats – undervisningen i svenska sker i nivågrupper. 

Du måste bifoga tidigare betyg från SFI och eventuella andra kurser som du har läst när du söker en studieplats.

Kostnader och studiefinansiering

Vi tar ut en material- och programavgift på 500 kr/läsår som finansierar ditt studiematerial och gör att vi inte behöver ta ut särskilda avgifter till gemensamma utflykter etc. Avgiften ska betalas av alla som läser på Kvarnby folkhögskola.

Kursen berättigar till CSN-studiemedel för studier på grundläggande nivå.

Om du undrar över något är du välkommen att höra av dig till oss.