Boende-, stöd- och habiliteringsassistent

Vill du jobba inom vård och omsorg?

Det är en dröm för många att jobba nära människor, till exempel inom hemtjänst, som personlig assistent, skötare inom psykiatrin eller på ett äldreboende. Inom branschen finns många jobb och ett stort behov av personer som har gått någon relevant utbildning för yrket

Vi har skapat en kurs som ska ge dig möjlighet att antingen komplettera en tidigare gymnasieutbildning eller att kombinera med dina studier på en allmän kurs på gymnasienivå. Du kan läsa kursen på heltid i ett år eller på halvfart i två år. 

En bra start i yrket

Du studerar ett studieprogram som ska förbereda dig väl för ditt arbete inom äldreomsorg, LSS-verksamhet eller psykiatrin. Kursens program orienterar sig mot gymnasiets vård- och omsorgsprogram, men du läser närmare potentiella arbetsplatser. Du läser ämnen som ska förbereder dig teoretiskt för jobbet och du ska kunna få tillfälle att praktisera på olika arbetsplatser. Om du redan jobbar som vårdare, personlig assistent eller boendeassistent kan du kombinera ditt arbete med utbildningen. 

Du läser ämnen som psykologi, hälsovård och vårdpedagogik och kommer att kunna få en indivuduell studieplanering som hjälper dig att anpassa kursen till dina behov och önskemål. Inom kursen finns möjlighet att välja Svenska som andraspråk som fördjupningsämne. Behöver du andra behörigheter för att bli klar med gymnasiet kan du få ett studieprogram som inkluderar studier på vår Allmänna linje

Målet med kursen är att ge dig en bra grund för ditt framtida arbete inom vård och omsorg, en bra merit – och bra kontakter med framtida arbetsgivare. Med hjälp av din mentor kommer vi att se till att du redan under utbildningen skapar kontakter med olika arbetsgivare och får tillfälle att praktisera på olika arbetsplatser.  

Antagning

Kursen ges på gymnasial nivå. För att läsa denna kurs på heltid måste du därför vara klar med svensk grundskola. Din ansökan måste kompletteras med betyg och andra dokument som styrkar din tidigare utbildning.

Du kan kombinera kursen med studier på en Allmän kurs. I enskilda fall kan du få dispens för kravet på att ha en avslutad grundskoleutbildning. Detta och annat diskuterar vi med dig när du kallas till ett antagningssamtal.

Kostnader och studiefinansiering

Kursen ges på deltid- eller heltid och berättigar till studiemedel.

Vi tar ut en material- och programavgift på 250 kr/termin, oberoende av  omfattningen av dina studier.

Avgiften finansierar en del studiematerial, ger dig rätt att använda skolans kopiatorer och gör att vi inte behöver ta ut särskilda avgifter till gemensamma utflykter etc. Avgiften ska betalas av alla som läser på Kvarnby folkhögskola.

Om du undrar över något är du välkommen att höra av dig till oss. Ring, skriv, mejla eller kom helt enkelt förbi och se för dig själv.