Henning Süssner Rubin, rektor

Klart att jag är mån om studerandeinflytande här på skolan. Att folk lyssnar på en är viktigt för motivationen.  

Henning Süssner Rubin, rektor