Svenska för utländska akademiker

Som utländsk akademiker i Sverige kan du stå inför utmaningen att antingen behöva slutföra en påbörjad akademisk utbildning här eller att starta om och påbörja en ny akademisk utbildning. Det finns dock inte allför många universitetsutbildningar som ges på engelska. Vill du läser universitetskurser som ges på svenska behöver du särskild behörighet i ämnet svenska.

Vi har skapat en ny kurs för utländska akademiker som ska ge dig möjlighet att få den behörigheten samt förbereda dig på studier i det svenska högskolesystemtet. Vi fokuserar på ämnet svenska som andraspråk, men i studieprogrammet ingår också pass i svensk samtidshistoria, akademiskt skrivande på svenska samt tema- och projektarbeten. Om du behöver studera fler ämnen än svenska kommer vi att lägga upp ett program som ger dig möjlighet att studera dessa ämnen tillsammans med deltagare från våra Allmänna kurser på gymnasienivå.

Målet med kursen är att du ska få särskild behörighet i ämnet svenska som andrasprak samt i eventuella andra kärnämnen. Du kommer att läsa på gymnasienivå från början och tanken är att du som har studietekniken och kan studera fokuserat i hög takt ska snabbt kunna komma vidare med dina studier. Hur många terminer du behöver studera avgörs av dina studieresulat och beror på utvecklingen av dina färdigheter i ämnet svenska som andra språk.

Du studerar på Kvarnbyvägen 68.

Kursen berättigar till studiemedel från CSN.

Antagningskrav: För att läsa kursen måste du vara klar med SFI 3D.

Kontakta oss gärna för mer information.