Svenska för utländska akademiker

Läs vår kurs för utländska akademiker för att få särskild behörighet i svenska som andra språk och förbereda dig på studier i det svenska högskolesystemtet. Du kommer att läsa på gymnasienivå från början och tanken är att du som har studietekniken ska snabbt kunna komma vidare med dina studier. Kursen berättigar till studiemedel från CSN.

Hur många terminer du behöver studera avgörs av dina studieresulat och beror på utvecklingen av dina färdigheter i ämnet svenska som andra språk. Vårterminen 2021 inleds på distans. När vi kan ha närvaroundervisning igen kommer du att studera på Kvarnbyvägen 68.

Vi fokuserar på ämnet svenska som andraspråk, men i studieprogrammet ingår också pass i svensk samtidshistoria, akademiskt skrivande på svenska samt tema- och projektarbeten. Målet med kursen är att du ska få särskild behörighet i ämnet svenska som andrasprak på gymnasienivå.

Antagningskrav: För att läsa kursen måste du vara klar med SFI 3D. Sök din plats nu!
Kontakta oss gärna för mer information.