Yrkesförberedande basår

Läs svenska och förbered vidare yrkesstudier. Du kan få behörighet i svenska som andraspråk på såväl grundläggande som gymnasial nivå. Det finns möjlighet att göra praktik inom ramarna för kursen. Läs mer...