En ovanlig skola

Kvarnby är inte vilken skola som helst. Vi har valt att skapa en skolan som bygger på engagemang och gemenskap. Hos oss ska du lyckas med dina studier, och du ska upptäcka din studiemotivation. 

Kvarnby folkhögskola startades 1987. I centrum för det vi gör har det alltid funnits vår Allmänna linje, kurser för dig som behöver bli klar med grund- eller gymnasieskolan. Sedan år 2011 har skolan betygsrätt i SFI. Och så är vi hemvist för Serieskolan, Skrivarskolan och Vänsterns akademi.

Skolan ägs av en ekonomisk förening med drygt 180 medlemmar. 35 av våra huvudmän är föreningar som kan räknas till en bred politisk vänster. 

Mer om skolans historia hittar du här