En eldsjäl har lämnat oss

Med stor sorg har vi tagit emot beskedet att vår styrelseledamot Roland Nilsson har avlidit. Hans engagemang för Kvarnby folkhögskola varade i årtionden.

Roland var en av de personer som jobbade hårt för att starta vänsterns folkhögskola i Malmö under andra hälften av 1980-talet. Roland var också drivande i föreningen Vänstern hus som köpte den fastighet på Kvarnbyvägen där skolan startade sin verksamhet hösten 1987. Alltsedan Kvarnby folkhögskolas ekonomiska förening bildades i oktober 1997 har Roland varit en del av skolans styrelse, ända till han gick bort. Under många har var Roland en del av styrelsens arbetsutskott.

Vi kommer att minnas Roland som en outtröttlig eldsjäl för Kvarnby folkhögskola med ett stort miljö- och socialpolitiskt engagemang. Han lämnar ett stort tomrum efter sig.