Corona påverkar oss

Eftersom antalet personer som har smittats av Covid-19 ökar i Skåne kommer Kvarnby folkhögskola att gå över till distansstudier och distansarbete i största möjliga mån. Det innebär bland annat att oanmälda besök hos oss inte längre är möjliga. Vill du komma i kontakt med oss ber vi dig att skicka mejl.

På grund av pandemin läggs våra kurser med utlandsvistelser ner tills vidare. Kurser i spanska erbjuder vi tidigast under höstterminen 2021 .