Corona påverkar oss

I och med höstterminen 2020 har vi öppnat igen för närvaroundervisning. För att kunna undervisa på plats blandar vi schemalagd undervisning i våra lokaler med distansstudier.

Hur det hela sköts i praktiken kan skilja sig mellan våra skolenheter, beroende av lokalernas olika förutsättningar. Gemensamt för hela skolan är att vi följer strikta hygien- och avståndsregler.

På grund av pandemin läggs våra kurser med utlandsvistelser ner tills vidare. Vi kommer sålunda inte att starta några kurser i spanska under höstterminen och inte heller under vårterminen. Tidigast till hösten 2021 kan du söka en plats igen.

Hjälp till att avlasta trycket på våra lokaler genom att kontakta oss per mejl.