Sök till vårterminen

Nu är antagningen till våren i full gång. 

Du kan nu söka din plats på de här kurserna: 
Allmänna kurser. En allmän kurs kan ge dig behörighet till fortsatta studier. Du kan du läsa på grundläggande och gymnasial nivå hos oss. Vi har dessutom en orienterande kurs för dig som kan behöva extra stöd för att lyckas med studier på gymnasial nivå.
Svenska för utländska akademiker. Om du är klar med SFI kan du direkt söka den här kursen. Du läser svenska i snabbt takt, tillsammans med högutbildade kurskamrater från hela världen.
Spanska. En distanskurs om Kubas språk, kultur och samhällsliv kombineras med intensiva spanskstudier i Cienfuegos på Kuba.

Notera gärna att du antagningen till vårens distanskurser inte har öppnat än. 
Serieskolan och Skrivarskolan har ingen antagningen till vårterminen. 

Vill du läsa SFI, så antar vi visserligen löpande, året runt. Men du anmäler dig inte hos oss, utan via Vägledningscentrum (VLC). Vi har för närvarande kötider på 2-3 månader.

Till Svenska från dag ett - kurser i svenska för personer i asylprocessen - antar vi inte för närvarande.